Ljudski resursi

Značaj komunikacije za razvoj firme

Komunikacija je proces deljenja informacija i može se reći da bez nje menadžment ne postoji. Ona predstavlja vitalan deo svih funkcija menadžmenta – planiranja, organizovanja, brige o ljudskim resursima, vođenja i kontrole.

Nedovoljna komunikacija, preterana umreženost, globalizacija, razvoj visoko sofisticirane tehnologije, internet i turbulentno okruženje donose dobar i loš menadžment. Savremeni menadžer kroz najvažniju aktivnost usmerava, koordinira, razvija saradnju, timski rad, partnerstvo sa zaposlenima radi ostvarenja cilja na određenom zadatku. Postignuće i rezultat pokazuju uspešnost i potpunost menadžmenta. U svakoj organizaciji postoji određena organizacijska piramida koja se sastoji od tri dominirajuća nivoa: prvi nivo, srednji nivo i najviši nivo menadžmenta.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Iteccionhttps://iteccion.rs

Naša vizija je razvoj proizvoda i IT usluga na osnovama dugoročnih predviđanja potreba tržišta, sopstvenih ideja i tehnoloških rešenja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!