Propisi

Žene koje primaju manje plate od muškaraca mogu da tuže poslodavca

Plate su u državnom sektoru transparentne, problem je privatni sektor jer za njih ne postoji zakon koji reguliše ovu problematiku, smatra Janković.

Žene koje misle da su manje plaćene od svojih kolega, mogu podneti tužbu povereniku za zaštitu rodne ravnopravnosti, kaže Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. 

Nejednake plate između muškaraca i žena za isti posao ili posao iste vrednosti predstavljaju jedan od vidova diskriminacije i posledicu strukturalnih nejednakosti zasnovanih na predrasudama i stereotipima o ulozi žene i muškarca u porodici i društvu. 

Poverenica Janković kaže da sve žene koje imaju saznanja da su po tom osnovu diskriminisane, mogu podneti tužbu. 

"Procedura je jednostavna, a obrazac za tužbu se može može pronaći na sajtu poverenika. Postupak je potpuno besplatan, a nakon podnete tužbe donosimo mišljenje i preporuke za otklanjanje povrede prava na ravnopravnost, ukoliko se utvrdi da je postojala", objašnjava Brankica Janković. 

Poznato je, međutim, da se visina nečije plate u kolektivima krije kao zmija noge. Iako su u državnom sektoru plate transparentne, u većini privatnih firmi se vode kao tajna. Veliki problem predstavljaju netransprentnost podataka o sistemu zarada i nepristupačnosti informacija o dodacima, bonusima i nagradama koje su od ključnog značaja za utvrđivanje diskriminacije. 

"Kada govorimo o transparentnosti zarada, postoji razlika između državnih organa i javnih preduzeća i privatnih kompanija. Plate u državnom sektoru su rgulisane zakonima, a pored toga svaki državni organ treba da ima informator u kojem su navedeni sistematizacija i visina zarada za određena radna mesta", kazala je poverenica.

Što se tiče privatnika, situacija je drugačija jer ne postoji nijedan zakon koji ih obavezuje da zarade budu javne. Visina zarada je regulisana pravilima kompanija i pojedinačnim ugovorima o radu. 

"Za rešavanje problema nejednakih zarada između muškaraca i žena za isti posao jednake vrednosti nije potreban nikakav poseban pravilnik jer je ovo pitanje već uređeno važećim zakonima. Zakon o radu propisuje da se zaposlenima garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti  koji ostvaruju kod poslodavca , bez obzira na pol", kaže Janković.

Ovaj zakon takođe diskriminaciju u odnosu na uslove rada i sva prava iz radnog odnosa po bilo kom ličnom svojstvu. Važno je naglasiti da i odredbe zakona o zabrani diskriminacije predviđaju zaštitu ravnopravnosti u svim oblastima života. 

"Dodala bih da se ovaj problem najefikasnije prevazilazi rušenjem stereotipa i predrasudama o rodnim ulogama, napuštanjem stavova da je roditeljstvo isključivo briga majke, promovisanjem vrednosti rodne ravnopravnosti i njenim integrisanjem u sve aspekte života. U ovim procesima treba da učestvuju ne samo žene, nego i muškarci, kao i društvo u celini", zaključuje Janković.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!