Ljudski resursi

Zašto motivisanje ljudi ne funkcioniše?

Rečenica, a i ceo koncept iza nje, koji je prilično uzdrmao dosadašnje shvatanje motivacije zaposlenih, ujedno je i naslov knjige Susan Fowler „Why motivating people doesn’t work…and what does“. Stručnjak iz oblasti motivacije, biznis konsultant i saradnik Kena Blanchard-a, Susan Fowler je postala zapažena nakon kreiranja modela „Optimalna motivacija“.

Ona polazi od teze da su, u kontekstu biznisa, svi zaposleni već motivisani, ali ne nužno na način na koji bismo mi kao rukovodioci to želeli, jer se njihov stepen i dugoročnost motivacije često ne poklapaju sa našim očekivanjima.

U takvoj postavci, zadatak rukovodioca nije da motiviše samog zaposlenog, niti to može, već da stvori okruženje koje će povećati verovatnoću da se kod zaposlenog ostvari optimalna motivacija.

Idući dalje u tom pravcu, Susan na motivaciju gleda kao na veštinu koja se može razviti kroz jačanje autonomije zaposlenog, kompetentnosti, poklapanje ličnih vrednosti sa vrednostima organizacije u kojoj se radi, povezivanje sa ljudima, pronalaženja svrhe u poslu koji se obavlja itd.

U prilog tome, istraživanje sprovedeno od strane The Ken Blanchard Companies ukazuje na to da su optimalno motivisani zaposleni za 31%  produktivniji, 10 puta angažovaniji, 3 puta zadovoljniji svojim poslom i 3 puta kreativniji na svom poslu.

Nažalost, rukovodioci mahom svoje poslovanje zasnivaju isključivo na tradicionalnom pristupu štapa i šargarepe, najčešće iz razloga što nisu upoznati sa alternativama i/ili ne znaju na koji način mogu da primene nova otkrića na polju motivacije. Model optimalne motivacije zapravo ukazuje kako ceo fokus može da se pomeri sa eksternog sistema motivisanja i da postoje drugi načini motivisanja koji mogu bolje i efektivnije da odgovore na psihološke potrebe zaposlenih.

Ukoliko želite nešto više da saznate o ovoj temi, imate priliku da to učinite 1. marta na Lead.art konferenciji u hotelu Metropol Palace, posvećenoj građenju lideršip kulture, gde će između ostalog putem live stream-a uključiti i Susan Fowler. Dođite da zajedno radimo na širenju kulture rukovođenja!

 

Vilena Višnjić

http://www.hart.rs/konferencija/ 

H.art Development Center D.O.O.http://www.hart.rs/

H.art je sertifikovani partner Blanchard International Serbia, time i zvanični predstavnik Ken Blanchard Companies programaza Srbiju, među kojima je i program Situaciono rukovođenje II.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!