Marketing

Zašto je važno da preduzeće ima strategiju komunikacije?

Pojam strategija se mnogo koristi, ali se često pogrešno tumači. Uglavnom se shvata kao neka vrsta plana, koji pomaže da se ostvare kratkoročni i dugoročni ciljevi.

 

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Iteccionhttps://iteccion.rs

Naša vizija je razvoj proizvoda i IT usluga na osnovama dugoročnih predviđanja potreba tržišta, sopstvenih ideja i tehnoloških rešenja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!