Razvoj

Zašto je septembar često početak u poslovnom svetu?

Kada se 15 godina bavite konsaltingom i poslovnim procesima, počinjete da uviđate različite šeme ponašanja i zakonitosti.

Jedna od stvari koja se iz godine u godinu ponavlja je i veliki broj promena i procesa, koji u firmama započinju tokom septembra i oktobra. Ovo nije toliko vezano za samu zemlju, ali je činjenica da kada radite sa firmama iz srednje i zapadne Evrope sve može biti pomereno za nekih 15-ak dana unapred. Logično bi bilo da čovek pomisli da su vreme i godišnji odmori glavni razlog, ali praćenjem određenih zakonitosti, razlozi za ovo su mnogo dublji.

Prvi razlog je podsvestan, a to je što se kraj godine približava i što je sve manje vremena za pravljenje određenih promena. Ovo posebno važi kod onih stvari, koje su velike i kompleksne i za koje je čoveku jasno da neće biti završene ove godine, već je to više priprema za narednu.

Kad smo već kod pripreme, često je razlog obaveza pravljenja budžeta za narednu godinu, koji vrlo često počinje tokom oktobra. Zato je zgodno određene poslove započeti u septembru, kako bi se lako procenilo koliko će različitih resursa biti potrebno sledeće godine.

Treći razlog ima dosta veze sa nerazumevanjem toga koliko je za realizaciju određenih procesa potrebno. Tako se ponekad dešava da krajem godine ili na jesen rukovodioci shvate da nisu zadovoljni rezultatima, koji njihova firma ili tim ostvaruju, pa pokušavaju da otkriju razloge, isprave sve što je loše i nadoknade zaostatak, kako bi do kraja godine ostvarili svoje ciljeve. Ovaj sindrom neke kompanije rešavaju praćenjem tromesečnih indikatora uspešnosti, ali to dovodi do kompletno drugog tipa problema i često, u neku ruku, žrtvuje strateški razvoj.

Četvrti razlog je što su se ljudi upravo vratili sa godišnjih odmora i tamo su imali vremena da u glavi sortiraju i razrade svoje ideje i smisle načine na koje bi mogli da ih operativno ostvare. I ovo je dobar razlog, ali on ne mora da bude samo u septembru, ako čovek ovako razmišlja, onda bi početak mogao da bude i posle uskršnjih praznika ili posle Nove godine i Božića, ili posle prvomajskih praznika, koji se često spoje sa produženim vikendom. A generalno, za započinjanje ozbiljnih promena, april i maj su svakako bolji meseci.

Naravno, jedan od glavnih razloga je duboko baziran u kolektivno nesvesnom, a to je da školska godina počinje 1. septembra. Od svoje sedme, do dvadeset i neke godine, septembar je mesec kada počinje nešto novo, kada se upoznajete sa novim drugarima, novim nastavnicima/profesorima, novim gradivom i novim ciljevima do kojih stižete u narednih godinu dana. S druge strane, budžeti su ti, koje firme prave jednom godišnje, ali koji se realizuju od 1. januara, pa se tako često dešava da veći projekti ne mogu da se realizuju iz godine u godinu upravo zato što se potreba za njima javlja krajem godine.

Jedan od odličnih primera, i nešto sa čime se ja u svom poslu suočavam stalno, je uvođenje sistema kojima treba izmeriti učinak zaposlenih ili kojima treba pravilno postaviti standarde upravljanja zaposlenima. U septembru i oktobru, upravljačka i vlasnička struktura često oseti da bi na kraju godine želeli da znaju kako su njihovi zaposleni radili ili da postave bolje standarde upravljanja kojim će rezultati biti poboljšani. Međutim, od trenutka kada se potreba pojavi, postave upiti, sagleda ponuda, uradi osnovna procena načina na koji merenje učinka može da se uvede u firmu i menadžment donese odluku, ne ostane dovoljno vremena za realizaciju. Zato je mnogo ispravnije da, kada se ovakva potreba javi, firme više o njoj razmišljaju kao o planu za sledeću godinu i nečemu za šta će ciljano odvojiti sredstva i dobiti konkretno i stabilno rešenje urađeno u optimalnim rokovima i definisano kroz jasne procese. Zato septembar i oktobar više treba gledati na mesece u kojima se planira i obezbeđuju uslovi za stabilan početak procesa, koji će u narednoj godini doprineti razvoju i boljem poslovanju. Ovo naravno važi za sve one procese, za čije je izradu i uvođenje potrebno više od tri meseca.

Dobra praksa septembarskog početka su oni procesi i oni sistemi, koji se razvijaju tokom proleća i leta, a onda se njihova implementacija i početak primene pokrenu u septembru. Na taj način se do kraja godine ostvare ciljevi i omogući korišćenje procesa i servisa koji slede iz investicije. Poenta je izradu i uvođenje poslovnih procesa pravovremeno planirati i započeti na vreme, jer samo tako će ostvariti povrat investicije i pravi cost/benefit.

Savet je da već sada počnete da planirate i ugovorite ono što će biti uvođeno tokom naredne godine, kako bi tome posvetili dovoljno vremena i resursa, a samim tim ostvarili i željeni rezultat.

Ivan Marković, iConsult

 

 

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

iConsult d.o.o.http://www.iconsult.rs/

iConsult je firma specijalizovana za izradu sistema upravljanja zaposlenima, merenje učinka zaposlenih i razvoja upravljačkih veština

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!