Razvoj

Započnite sopstveni posao

Vlada Srbije i PKS kao njen partner kontinuirano rade na podizanju svesti lјudi o značaju razvijanja preduzetničkog duha. Naši preduzetnici treba da budu odlučni da započnu sopstveni posao.

Potrebno je da imaju dobru biznis ideju, zatim da rade na sebi i kontinuirano stiču znanja i veštine, koje će im biti neophodne da uspešno vode sopstveni posao, budu konkurentni, inovativni, održivi na duži rok i dalјe ga razvijajau i unapređuju, izjavila je u intervjuu za naš portal direktorka Sektora za preduzetništvo PKS Branislava Simanić.

Kako biste ukratko predstavili Sektor za preduzetništvo u Privrednoj komori Srbije?

U okviru Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije imamo dve organizacione jedinice i to su: Služba za podršku Parlamentu preduzetnika i Kancelarija za preduzetništvo. Ceo sektor usmeren je na podršku preduzetnicima, kao i na unapređenje preduzetništva u Srbiji.

U martu 2018. godine formiran je Parlament preduzetnika PKS, kao najviši organ odlučivanja u zaštiti interesa preduzetnika. Kroz rad Parlamenta, naši preduzetnici mogu da daju predloge za unapređenje ambijenta poslovanja, pokreću inicijative za izmenu postojeće  zakonske i podzakonske regulative i jačanje Opštih udruženja preduzetnika u Srbiji.

Koji su aktuelni projekti podrške preduzetnicima na kojima sektor radi?

Sektor preduzetništva PKS pruža našim preduzetnicima sve neophodne informacije vezano za dostupnu finansijsku podršku, koju obezbeđuje država kroz različite programe, koji se realizuju preko Fonda za razvoj RS, Razvojne agencije Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje. Neki od programa finansijske podrške su na primer, Program za Start-up, koji se realizuje preko Fonda za razvoj RS, zatim tu je i Program za razvoj preduzetništva kroz investicione /razvojne projekte. Pored ovih, pomenućemo i program Razvojne agencije Srbije za razvoj konkurentnosti, kao i program Nacionalne službe za zapošlјavanje (podrška poslodavcima za nova zapošlјavanja).

Da li preduzetnici mogu da vam se obrate direktno za pomoć, kojim putem i koja su to polja gde mogu očekivati podršku?

PKS je kuća privrednika i preduzetnika i naša vrata uvek su im otvorena za sva pitanja koja imaju vezano za poslovanje. Mogu doći direktno kod nas u PKS ili nam se obratiti na email: preduzetnik@pks.rs  i stručna služba će odgovoriti na pitanje koje su postavili.

Kod nas mogu dobiti sve informacije koje su od značaja za poslovanje kako onih, koji tek žele da započnu sopstveni posao, tako i onih koji već obavljaju registrovanu poslovnu delatnost. Imamo čitav niz usluga i pomenućemo samo neke od njih, kao što su Vodič za osnivanje firme, zatim pružamo usluge kao što su organizovanje B2B sastanaka, pomoć pri izradi biznis plana, pomoć pri izlasku na strana tržišta, pomoć pri izlasku na sajmove, a tu su i elektronske usluge PKS, kojim se značajno štedi i novac i vreme naših privrednika i preduzetnika.

Sektor je posebno aktivan u radu sa ženama u biznisu. Na koje sve načine pomažete i promovišete žene preduzetnice?

Sektor preduzetništva PKS snažno podržava preduzetništvo i okuplјa veliki broj žena preduzetnica sa kojima kontinuirano radi na osnaživanju ženskog preduzetništva u Srbiji, unapređenju ambijenta poslovanja, olakšavanju pristupa izvorima finansiranja, smanjenju ukupnih troškova poslovanja, kao i na čitavom nizu drugih pitanja od značaja za unapređenje ženskog preduzetništva. Svakaodnevno smo u kontaktu sa ženama, koje ili žele da započnu sopstveni posao, ili već obavlјaju registrovanu poslovnu delatnost i žele da unaprede poslovanje, pri čemu im je pomoć Sektora za preduzetništvo PKS neophodna. Takođe, kada su žene preduzetnice u pitanju, PKS pruža snažnu podršku kroz promociju ženskog preduzetništva, organizovanje različitih edukacija (seminara, prezentacija, obuka, radionica), promovisanje uspešnih preduzetnica, pomoć pri uklјučivanju žena preduzetnica u lance dobavlјača, umrežavanje ženskih preduzeća, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Takođe, bavi se razmatranjem pitanja od značaja za žensko preduzetništvo i sagledavanje uticaja mera ekonomske politike i zakonske regulative.

Vi ste prepoznali značaj edukacija i interaktivne razmene znanja i iskustava i zato organizujete besplatne radionice za preduzetnike. Da li imate u planu neku radionicu u skorijem periodu i koja će biti tema?

U okviru besplatnih usluga, Sektor preduzetništva PKS koji vodim, organizuje čitav niz besplatnih radionica u cilju unapređenja znanja i veština naših preduzetnika, razmene znanja i iskustava i u cilju njihovog umrežavanja. Svakako u toku aprila ili maja planirana je naredna besplatna radionica. Bitno je da naglasimo da teme delegiraju naši preduzetnici, kao i da su sve radionice interaktivne.

Šta biste poručili preduzetnicima i preduzetnicama?

Vlada Srbije i PKS kao njen partner kontinuirano rade na podizanju svesti lјudi o značaju razvijanja preduzetničkog duha i pokretanju sopstvenog posla. I ja se lično zalažem za to. Smatram da ne treba da čekamo da nam država obezbedi posao, već da sami preduzmemo inicijativu, pokrenemo posao, a na državi je da obezbedi što povolјniji ambijent poslovanja kako bi podstakla sa svoje strane, što veći broj lјudi da započnu sopstveni posao.

Naši preduzetnici treba da budu odlučni da započnu sopstveni posao, potrebno je da imaju dobru biznis ideju koja će biti predstavlјena kvalitetno izrađenim biznis planom. Svakako, neophodno je da rade na sebi i kontinuirano stiču znanja i veštine, koje će im biti neophodne da uspešno vode sopstveni posao, budu konkurentni, inovativni, održivi na duži rok i dalјe ga razvijajau i unapređuju.

Takođe, lično smatram da moramo da menjamo stare navike i mnogo više da radimo, kao i da imamo odgovoran odnos prema poslu koji radimo. Samo tako, kao država i društvo, svi zajedno, moći ćemo da napredujemo sve više.

 

Biljana Lazarević, Senior consultant “Casa Forte”

 

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!