Propisi

Zakonska zaštitita kreativne industrije

Izmene Zakona o autorskim i srodnim pravima, koje je usvojila i parlamentu uputila Vlada Srbije, usklađuju taj propis s osam od deset direktiva EU u ovoj oblasti, a izmenjeni zakon će, kako se očekuje, u velikoj meri rešiti i problem piraterije, saopšteno je iz Privredne komore Srbije.

PKS se, na inicijativu svojih članica okupljenih u Udruženju za kreativnu industriju, zalagala za usaglašavanje prava intelektualne svojine s praksom EU i nastaviće s aktivnostima usmerenim na potpuno usklađivanje propisa u ovoj oblasti.

Krajnji cilj regulisanja prava intelektualne svojine jeste stvaranje ambijenta u kojem autori štite svoja prava i imaju adekvatnu nadoknadu za svoje delo, zatim dalje unapređenje kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, kao i balansa s interesima korisnika autorskog dela. Inače, dela koja se naročito smatraju autorskim delima su pisana dela, govorna dela, dramska, dramsko-muzička, koreografska i pantomimska dela, kao i dela koja potiču iz folklora, muzička dela, s rečima ili bez reči, filmska dela,  dela likovne umetnosti, dela arhitekture, primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja, kartografska dela, planovi, skice, makete i fotografije i pozorišna režija.

Kršenja autorskih prava ima u svim oblastima stvaralaštva, ali najviše u muzici jer autori često nisu svesni prava koja im pripadaju i ne znaju kako da se izbore s njihovim kršenjem. Uz to problem je i nedostatak poverenja u organizacije koje se bave kolektivnim ostvarivanjem autorskog i srodnih prava, a uz izmene zakona koji će biti usklađene s EU direktivama kolektivne organizacije moraće da imaju veću transparentnost rada i poslovanja, kao i odnosa prema svojim članovima i nosiocima prava.

Po rečima direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimira Marića ovo je najvažniji zakon u oblasti intelektualne svojine i pravni temelj za razvoj naših kreativnih industrija, koje godišnje stvaraju oko 7,1 odsto bruto domaćeg proizvoda u Srbiji i zapošljavaju više od 110.000 ljudi.

Srbiji je što pre potreban moderan Zakon o autorskim i srodnim pravima usaglašen s evropskim standardima, pre svega zbog naših autora i nosilaca srodnih prava, kao i zbog zatvaranja Poglavlja 7, istakao je Marić.

Prema njegovim rečima, predložene izmene Zakona o autorskom i srodnim pravima, u prvom redu, pozitivno će uticati na zaštitu ekonomskih interesa autora, interpretatora, proizvođača fonograma i organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, kroz unapređenje kolektivnog ostvarivanja tih prava, produženje zaštite imovinskih prava interpretatora i proizvođača fonograma, uvođenje novih prava u korist glumaca.

Predlog zakona usklađen je i s evropskom Direktivom o sprovođenju prava intelektualne svojine, koja uređuje pitanje sudske zaštite ovih prava, a po Marićevim rečima, to će doprineti da interesi autora i nosilaca autorskog i srodnih prava budu daleko bolje zaštićeni pred našim sudovima nego do sada.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!