Finansijske usluge

Zaduženi u „švajcarcima“ moći će da traže obeštećenje

Građani, kojima su zbog duga u vezi otplate kredita u švajcarskim francima, oduzete kuće moći će da traže obeštećenje zahvaljujući presudi Vrhovnog kasacionog suda, piše list „Politika“.

Još jedna presuda Vrhovnog kasacionog suda u korist građana, koji imaju kredit u švajcarskim francima, ohrabrila je i one dužnike sa kojima je banka raskinula ugovore zbog neplaćanja obaveza. Sud je doneo presudu i vratio slučaj jednog korisnika nižestepenim sudovima da ponovo preispitaju odluku da li su bili ispunjeni uslovi za raskid ugovora o stambenom kreditu. U prilog tome Vrhovni kasacioni sud je naveo da banka nije trebalo da raskida ugovor , budući da je klijent otplatio veći deo obaveza, odnosno, glavnice. S druge strane, zbog naglog skoka kursa švajcarskog franka tokom otplate kredita, obaveze građana su u nekim slučajevima porasle i dva i po puta, a povećana je i realna glavnica kredita, zbog jačanja kursa franka u odnosu na evro.

Prema rečima Dejana Gavrilovića iz Udruženja „Efektiva“, svi građani koji su se našli u ovakvoj situaciji i kojima je u međuvremenu banka prodala nekretninu, moći će da traže obeštećenje.  „Banka je raskinula ugovor u skladu s potraživanjima, koja ona vidi u svojim knjigama, a koja su nerealna. Klijent se posle žalio na tu odluku banke. U situaciji kad je banka prodala nekretninu, a klijent uspe da dokaže na sudu da u trenutku raskida ugovora nije bilo realnog razloga za to, imaće pravo na obeštećenje i to u vrednosti načinjene štete“.

Gavrilović objašnjava da klijent ne može da vrati nekretninu, koja je prodata, ali da može da dobije novčano obeštećenje. A ukoliko nekretnina nije prodata, postoji mogućnost da se klijent vrati u redovnu otplatu.

Izvor: Politika

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!