Saobraćaj i transport

Za Luku Novi Sad zainteresovane nemačke, arapske firme

Po svoj prilici, još jednom će se pomeriti rok za prodaju jedine srpske luke u državnom vlasništvu AD Luka Novi Sad, sada na zahtev konzorcijuma koji je već dve godine vlasnik luke u Solunu.

Naime, predstavnici tog konzorcijuma, u čijem sastavu je ruski, kineski, francuski i grčki kapital, boravili su ove sedmice u Novom Sadu i dva dana razgledali imovinu i poslovne knjige Luke Novi Sad.

Taj konzorcijum za dve godine upravljanja Lukom u Solunu unapredio je poslovanje više od šest puta u odnosu na zatečeno stanje. Ali povećanje nije ostvario ulaganjem, već reorganizacijom firme.

“Kasno su saznali, rekli su, da se Luka Novi Sad prodaje pa će tražiti od Ministarstva privrede da rok za prodaju bude još jednom pomeren, i to mesec dana, da bi se mogli priremiti da učestvuju u javnom pozivu radi učešća na tender”, kazao je direktor Luke Aleksandar Milovančev, i skrenuo pažnju na to da će se narednih dana videti da li će takav zahtev Ministarstvu privrede zaista i uputiti, prenosi Dnevnik.

U luku nisu dolazili predstavnici nemačkog „Renusa”, premda je upravo na njihov zahtev pomerena prvobitno zakazana prodaja Luke Novi Sad.

Podsećamo da je prvobitno zakazano da se ponude otvore 24. oktobra pa da je onda Ministarstvo privrede, na zahtev nemačkog „Renusa”, odredilo novi rok, 8. novembar, kao datum za prodaju Luke Novi Sad.

Po rečima direktora Milovančeva, u sedištu preduzeća ove sedmice bili su direktor luke u Solunu, ujedno i profesor Univerziteta Prinston Sotirios Teofanis s izvršnim direktorima.

“Videli su kapital i poslovne knjige i otišli rekavši da su zainteresovani kupci, ali da im je rok kratak da se pripreme pa će tražiti da se odredi novi datum, verovatno 8. decembar “, kazao je Milovančev.  “Još jedan kupac, i to iz Dubaija, bio je dve semdice u firmi i s advokatima i predstavnicima konsultanske kuće „Dilojt” meračio kapital i odneo više od stotinu strana materijala iz kojeg se vide finansije i poslovanje Luke Novi Sad”.

Što se tiče trećeg kupca, američke kompanije „Valona”, kako se među lučkim preduzetnicima može čuti, Milovančev nema  šta da kaže, jer niko iz te američke kompanije nije dolazio niti se javljao.

Podsećamo da je Ministarstvo privrede u javnom pozivu za prodaju „Luke Novi Sad” navelo da mogu učestovati lučki preduzetnici koji su najmanje deset godina u tom biznisu, da su u 2017. godini imali prihod od najmanje 30.000.000 evra i da su svake godine u protekle tri godine pretovarili iznad 1,4 milion tona robe.

Luka Novi Sad se prodaje po početnoj ceni od 16 miliona evra, što je fer tržišna vrednost firme od 31. decembra 2017. godine.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!