Projekti

Za konkurentnije MSP regiona Zapadnog Balkana

Potpisivanjem ugovora između Evropske komisije i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana (KIF ZB6) u Tirani, tokom CEFTA nedelje, startovao je projekat podrške malim i srednjim preduzećima tog regiona za koji je EU izdvojila 2,5 miliona evra.

Male i srednje kompanije iz svih šest zapadnobalkanskih ekonomija u okviru projekta unapređenja konkurentnosti privreda regiona imaće na raspolaganju konkretnu podršku za unapređenje proizvodnih i izvoznih kapaciteta, i povećanje plasmana robe i usluga na regionalnom i svetskom tržištu.

Evropska unija je za ovaj projekat koji će realizovati Komorski investicioni forum (KIF ZB 6) izdvojila 2,5 miliona evra za podršku jačanju kapaciteta Komorskog investicionog foruma i privrednih komora članica, a glavni korisnici ovih sredstava biće privrednici kroz podršku u povezivanju, konkurisanju za sredstva fondova, nastupe na sajmovima i konferencijama.

Prvi korak u realizaciji projekta biće formiranje poslovne paltforme za saradnju poslovne zajednice i donosilaca odluka i institucija Evropske unije, čime će privrednici dobiti mogućnost da učestvuju i utiču na kreiranje zakona koji uređuju poslovni  ambijent. Među prvim aktivnostima u okviru projekta biće i organizacija obuka za privrednike, radi unapređenja konkurentnosti kompanija regiona.

Uz podršku Komorskog investicionog foruma oko 200 kompanija dobiće mogućnost da se poveže i dogovori poslove na bilateralnim poslovnim sastancima, a oko 120 firmi biće podržano za ulazak u međunarodne dobavljačke lance i zajednički nastup na tri velika međunarodna sajma. Zahvaljujući ovom projektu, dok će oko 60 kompanija moći da računa na tehničku pomoć u pripremi projekata i apliciranju za sredstva iz fondova i programa Evropske unije kao što su Horizon 2020, COSME ili Kreativna Evropa.

Biće organizovane tri investicione konferencije radi promocije regiona i uspešnih poslovnih priča pred stranim investitorima. Privrednicima će biti na raspolaganju i onlajn baze podataka sa kvalitetnim informacijama o pojedinačnim stranim tržištima, kao info dani, seminari i radionice, formirane prema potrebama privrednika, na kojima će se edukovati o koristima koje donosi regionalni ekonomski prostor i dobiti savete i informacije kako da što boLJe međusobno sarađuju i uspešnije internacionalizuju svoje poslovanje.

Posebna pažnja biće posvećena unapređenju komunikacije javnog i privatnog sektora unutar regiona i sa Evropskom unijom, radi unapređenja zajedničkog ekonomskog prostora. Planirana su tri javno – privatna dijaloga biznisa i donosioca odluka bitnih za poslovanje, uz učešće oko 300 predstavnika poslovne zajednice regiona. Biće urađeno čak devet studija i poslovnih istraživanja koja će identifikovati prepreke za saradnju u regionu sa preporukama nadležnim institucijama za njihovo otklanjanje.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!