Razvoj

Virtuelna kancelarija – prolazni trend ili budućnost poslovanja?

Kada se govori o samom konceptu virtuelne kancelarije, primetno je da je to jedan od pojmova koji se ubrzano razvija. Definicija istog, kao radnog mesta koje postoji u sajber prostoru za neke može biti potpuno ispravna i konkretna, dok za druge može ostaviti dovoljno prostora za sumnju i neubedljivost.

Naime, kako zaista funkcioniše radni dan u sajber prostoru? Da li je to realni razvoj poslovanja koji nam omogućava 21. vek ili samo još jedna novotarija brzog uspeha i kratkog trajanja?

Ideja virtuelne kancelarije razvija se kao kombinacija tehnoloških inovacija i informatičkog doba. Prva komercijalna primena virtuelne kancelarije u svetu počela je tek krajem 20. veka, tačnije 1994. godine kada je Ralf Gregori osnovao „The Virtual office, Inc.“ u Koloradu. U Srbiji se ova ideja razvila tek poslednjih godina i prisutna je na malom broju lokacija.

Osnovna komparativna prednost virtuelne naspram tradicionalne kancelarije jeste ušteda troškova koji se tiču zakupa poslovnog prostora. Korisnik dobija poslovnu adresu na prestižnoj lokaciji čime u startu unapređuje svoje poslovanje uz manji trošak. Korisnicima se, takođe, pruža poštansko sanduče – tačnije usluga prosleđivanja primljene pošte od strane administratora, što im omogućava bezbrižno poslovanje sa bilo koje lokacije, kod kuće, u inostranstvu ili dok su na putu. Klijenti mogu da uvedu telefonsku liniju. Sve ove mogućnosti doprinose boljem i uverljivijem prividu klasične, dok je u pozadini virtuelna kancelarija. Pošto virtuelnu kancelariju uglavnom pružaju hubovi, povremena potreba klijenata za salom za sastanak ili povremenim radom iz huba, vrlo lako može biti zadovoljena. Takođe, klijenti imaju podršku u pokretanju ili razvijanju biznisa od strane samog huba ili drugih klijenata, koji se nalaze na istoj lokaciji.

U današnjem, globalnom svetu, poslovne aktivnosti se mahom obavljaju online pa možemo reči da se ideja o zakupu poslovnog prostora u najmanju ruku čini zastarelom. Upotrebom savremenih sredstava komunikacije #VirtualOffice zadovoljava sve profesionalne norme, poput tradicionalne kancelarije, što je najvažnije svakom ozbiljnom klijentu.

Koncept virtuelne kancelarije je trenutno u jeku svoje ekspanzije. U globalnoj ekonomskoj krizi, smanjenje troškova je, ipak, najveća prednost ovakve vrste poslovanja.

 

Ilija Jakšić, In Centar

IN centarhttp://incentar.org

Naša strategija usmerena je ka socijalnom preduzetništvu, ostvarivanjem sinergije izmedju održivosti i profitabilnosti poslovanja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!