Finansijske usluge

Veštačka inteligencija u bankarstvu – kako će izgledati banke budućnosti?

Tehnološka revolucija u finansijskom sektoru je stigla. Tehnologije menjaju način funkcionisanja finansijskih institucija, upravljanje podacima i interakciju sa korisnicima.

Otvaranje računa, obavljanje transakcija bez odlaska u banku, personalizovane ponude i koncept multibank klijenata, novi kanali komunikacije kao što je tehnološki konverzacijski agent (chatbot), koji u svakom trenutku može da odgovori na pitanje o stanju našeg računa, kreditnoj sposobnosti - deo su usluga koje će banke budućnosti nuditi korisnicima. 

Kompanija „Microsoft“ je u saradnji sa Udruženjem banaka Srbije bila domaćin skupa „Bankarstvo u digitalnoj eri“, koji je okupio sve relevantne regionalne predstavnike industrije i dao odgovore na pitanja kako digitalne tehnologije i veštačka inteligencija u bankarstvu danas pružaju napredna digitalna iskustava korisnicima, povećavaju produktivnost i doprinose poboljšanju poslovnih procesa. Koraci na ovom putovanju kroz transformaciju variraju od racionalizacije i automatizacije finansijskih procesa, do pravljenja analize podataka i uvida koji omogućavaju bankarima da donose odluke brzo i precizno, i na taj način pružaju uslugu uvek prilagođenu klijentu.

Na skupu je zaključeno da je brzina ključni parametar za uspeh bankarskog sektora u digitalnom svetu i da je pravi trenutak da se banke transformišu u strateški fokusirane, tehnološki moderne i operativno agilne institucije – banke bazirane na veštačkoj inteligenciji. AI rešenja su ključna za uvećanje profitabilnog rasta, smanjenje rizika i skalabilnost poslovnog modela. Veštačka inteligencija pruža alate neophodne da bi se suočili sa izazovima i mogućnostima finansijskog okruženja naredne decenije, a koje pre svega karakterišu neprestane promene.

„Banke su danas IT kompanije i njihov uspeh zavisi od tehnoloških rešenja koja koriste snagu podataka, kako bi korisnicima koji su navikli na drugačije kanale, ponudili integrisano iskustvo na svim uređajima, kao i skup usluga koje su identifikovane na osnovu potreba svakog pojedinačnog klijenta. U digitalnom svetu, nema više mesta za generičke ponude, jer je upravo odnos sa korisnicima ono što bankama daje komparativnu prednost. Na panel diskusiji sa predstavnicima industrije, zaključili smo da je prvi korak na putu transformacije, a ujedno i najveći izazov, menjanje kulture zaposlenih, ali i da već imamo dosta dobrih primera banaka koje su započele ovaj proces. Kada tome dodamo i pomake koji se vide na usklađivanju regulative, verujem da ćemo uskoro biti svedoci promene finansijskog sveta kakvog smo do sada poznavali“, rekao je Marko Marjanović, digitalni savetnik u kompaniji „Microsoft“.

Kada su u pitanju reglative, istaknuto je da se radi na usaglašavanju sa regulativom i standardima Evropske unije, koje bi omogućile uspostavljanje novih modela poslovanja na pravno siguran način, a koji bi, primera radi, omogućavali identifikaciju klijenata na daljinu. Proboj novih tehnologija vidi se i u domenu bezgotovinskog plaćanja, koje klijentima, bilo da su preduzetnici ili fizička lica, omogućava izvršenje finansijskih transakcija sa mobilnih uređaja.

„Microsoft“ je fokusiran na izgradnju najboljeg clouda za poslovanje, pružanje pomoći velikim i malim finansijskim kompanijama da omoguće inteligentnu transformaciju industrije uz pomoć podataka i veštačke inteligencije (AI). Microsoft Cloud – uključujući Dynamics 365, Azure i Microsoft 365 – su platforme koje omogućavaju unapređivanje bankarskog poslovanja, infrastrukturu za plaćanja u realnom vremenu, aplikacije i multikanalna rešenja za bolje korisničko iskustvo, mreže za upravljanje rizicima i tehnologiju za prevenciju prevara.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!