Razvoj

Uz pomoć inovativnih metoda i zajedničke saradnje, do rešavanja pitanja nelegalne trgovine u regionu

Održana regionalna konferencija „Inovativni pristupi suzbijanju nelegalne trgovine“ u organizaciji Američke privredne komore u Srbiji.

Da li države regiona koriste inovativne metode u borbi protiv sive ekonomije? Na koji način „Track and Trace“ sistem elektronskog praćenja akciznih proizvoda doprinosi efikasnoj borbi protiv ilegalne trgovine i šta su preduslovi za njegovu uspešnu implementaciju? Koje korake države preduzimaju u okviru kontrole zloupotrebe prava intelektualne svojine i softverske piraterije? Da li je rešenje u još bližoj međuresornoj i međudržavnoj saradnji, ključne su teme „Regionalne konferencije: Inovativni pristupi suzbijanju nelegalne trgovine“ održane 17. i 18. oktobra u Crnoj Gori, u organizaciji Američke privredne komore u Srbiji.

Konferencija je okupila više od 100 predstavnika ministarstava finansija, ministarstava unutrašnjih poslova, carinskih i poreskih organa, inspekcijskih i drugih državnih organa nadležnih za borbu protiv ilegalne trgovine i zaštitu prava intelektualne svojine, kao i predstavnike privrede iz pet zemalja u regionu: Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Severne Makedonije. „Druga godišnja regionalna konferencija ima tri glavna cilja: prvi je razmenu ideja i dobrih praksi o inovativnim načinima koji nadzornim organima olakšavaju posao, druga je regionalno povezivanje predstavnika institucija sa sličnim nadležnostima, jer nelegalna trgovina ne poznaje granice, i predstavljanje uspešnih javno-privatnih partnerstava koja se mogu replicirati.“ - izjavila je Amalija Pavić, zamenica izvršnog direktora Američke privredne komore u Srbiji. Ona je istakla da regionalna saradnja nadzornih organa daje rezultate i da se pomaci vide i u odnosu na prethodnu godinu, što je povećalo interesovanje za učešće na skupu, tako da  ovogodišnja konferencija obuhvata nova tržišta i širi spektar tema.

Tokom trajanja konferencije, učesnici su imali prilike da saznaju više o „Track & Trace“ sistemu praćenja duvanskih proizvoda i iskustvima Republike Hrvatske u ovoj oblasti, koja je kao država članica EU na sveobuhvatan način implementirala ovaj sistem 2019. godine. Dajući osvrt na planove Ministarstva finansija u ovom domenu, pomoćnik ministra Dragan Demirović, istakao je: „Imajući u vidu naše obaveze kao zemlje kandidata za članstvo u EU i obaveze preuzete potpisivanjem Protokola SZO, Republika Srbija je već odmakla u procesu pripreme za uvođenje „Track & Trace“ sistema za cigarete i nesagorevajući duvan, uspostavljajući pravni osnov za njegovu primenu. Trenutno radimo na daljem zaokruživanju regulative, koja će omogućiti jednostavnu i efikasnu implementaciju od 2025. godine“. Na konferenciji je zaključeno da efikasan sistem praćenja duvanskih proizvoda mora da bude jednostavan za primenu, prilagodljiv na izmene, kao i da obuhvati digitalna rešenja, poput QR kodova koji bi bili implementirani u samom procesu proizvodnje, na pakovanjima proizvoda.

Učesnici su diskutovali i o načinima na koji nove tehnologije i istražne tehnike olakšavaju nadzor nad softverskom piraterijom, koja je veoma rasprostranjena u regionu, te uslovljavaju regionalnu saradnju i razmenu informacija u ovoj oblasti. „Saradnja privrede i državnih organa dovodi do optimalnih rezultata, što je posebno vidljivo u domenu zaštite prava intelektualne svojine. Zato je potrebno nastaviti u ovom smeru, kroz edukaciju, prenošenje tehničkih znanja, informacija i novih tehnologija od strane nosilaca prava intelektualne svojine na nadzorne organe“, zaključio je pomoćnik ministra u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, Aleksandar Adamović.

Kao još jedan od sistema praćenja, na konferenciji su predstavljeni i odlični rezultati koje je u Repubici Srbiji dao Nacionalni program markiranja goriva, koji omogućava kontrolu derivata nafte korišćenjem nanotehnologija, a koji je za 10 godina primene doveo do budžetskih priliva od 1.380 miliona evra.

Na kraju, u poslednjem panelu ovogodišnje konferencije koji je moderirao Vladimir Đorđević, generalni direktor kompanije Visa za jugoistočnu Evropu, bilo je reči i o tome na koji način elektronska i bezgotovinska plaćanja predstavljaju efikasan alat za unapređenje transparentnosti i kontrolu transakcija, te i za nadzor nelegalnih tokova poslovanja. Osvrćući se na rezultate nedavno sprovedenog istraživanja „Uticaj porasta vrednosti bezgotovisnkih transakcija na sivu ekonomiju i javne finansije u Srbiji“ koji pokazuju da bi širenje bezgotovinskog modela plaćanja na nivo približan proseku EU, moglo da utiče na smanjenje sive ekonomije na oko 3,4% BDP-a. Savetnica ministra finansija, Ana Jović, navela je: „Države regiona bi trebalo da na vreme prepoznaju da uključivanje malih i srednjih preduzeća u digitalne tokove poslovanja predstavlja pokretač razvoja za svaku privredu. Tokom sprovođenja dve velike reforme - eFiskalizacije i eFaktura, Republika Srbija je preuzela na sebe trošak obaveza koji je stavljen pred privredne subjekte, kroz program subvenicija i time dala zamajac privredi.“

Konferencija je obuhvatila 4 radna panela, koja su bila posvećena temama praćenja akciznih proizvoda, najboljim praksama u borbi protiv nelegalne trgovine i regionalnoj saradnji, zaštiti prava intelektualne svojine i borbi protiv softverske piraterije, kao i digitalnim plaćanjima u funkciji borbe protiv nelegalne trgovine.

Konferencija je organizovana u sklopu platforme za saradnju AmCham-ova u regionu, koja je ove godine obuhvatila AmCham Srbiju, AmCham Severnu Makedoniju, AmCham Bosnu i Hercegovinu i AmCham Crnu Goru.

AmCham Srbija poslovno je udruženje koje okuplja više od 240 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija koje su u Srbiju investirale preko četrnaest milijardi evra i koje zapošljavaju preko 100.000 građana Srbije. Naša misija je da kroz partnerstvo sa Vladom Srbije unapređujemo poslovnu klimu, da promovišemo najbolje poslovne prakse i vrednosti, kao i da pružamo platformu za profesionalni razvoj članova i unapređenje obrazovanja prema potrebama poslovne zajednice.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!