Propisi

Usvojen Zakon o lobiranju - stupa na snagu sledeće godine

Pravni sistem Republike Srbije od dana 13. novembra 2018. godine bogatiji je za još jedan zakon – Zakon o lobiranju, koji će stupiti na snagu 14. avgusta naredne godine, dakle devet meseci od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Ovaj korak predstavlja značajnu novinu u našem zakonodavnom sistemu budući da je vršenje uticaja, odnosno lobiranje konačno dobilo svoj zakonski okvir.

Ovaj zakon uređuje vršenje uticaja na organe Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, kao i imaoce javnih ovlašćenja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti tih organa u cilju ostvarivanja interesa korisnika lobiranja.

Lobista, odnosno lice koje vrši lobiranje može biti fizičko lice i pravno lice ili udruženje upisano u Registar lobista, s tim što lobista može biti i fizičko lice koje u ovaj registar nije upisano u slučaju kada je ono zakonski zastupnik ili zaposleno lice kod korisnika lobiranja (fizičkog ili pravnog lica u čijem interesu se lobiranje vrši), ili u slučaju kada to fizičko lice zastupa interese privrednog društva ili udruženja čiji je član korisnik lobiranja.

Radnje lobiranja preduzimaju se u odnosu na lobirano lice, odnosno lice koje je izabrano, imenovano, postavljeno ili na drugi način radno angažovano u organu vlasti, odnosno lice na čiji izbor, imenovanje, postavljenje organ vlasti daje svoju saglasnost, kao i lice koje učestvuje u pripremanju i donošenju zakona, propisa, drugih opštih pravnih akata ili može da utiče na sadržinu istih.

Sam zakon detaljno propisuje uslove pod kojima je dozvoljeno vršiti lobiranje, među kojima je posedovanje posebnog Uverenja o završenoj obuci za lobiranje koju nakon završetka iste izdaje Agencija za borbu protiv korupcije.

Važno je naglasiti da lobista i korisnik lobiranja moraju zaključiti poseban ugovor čiji su bitni elementi propisani ovim Zakonom. Sprovođenje lobiranja vrši se u pisanoj formi, i to tako što se lobista pisanim zahtevom obraća lobiranom licu kojom prilikom je dužan da mu dostavi i dokaz o upisu u Registar lobista, ugovor o lobiranju (bez navođenja ugovorene naknade i naziv zakona, odnosno drugog propisa ili opšteg akta za koji se lobiranje vrši).

Lobisti se, prilikom vršenja delatnosti lobiranja moraju ponašati u skladu sa načelom integriteta i pridržavati Kodeksa učesnika o lobiranju za čije donošenje je nadležan direktor za Agencije za borbu protiv korupcije. S druge strane, lobirana lica moraju voditi računa da se radnjama lobista ne povredi načelo javnog interesa. Ove odredbe su prilično sporne, obzirom da su uopšteno formulisane na čemu im se već zamera.

Za kršenje odredaba ovog zakona, predviđena je prekršajna odgvornost i novčane kazne koje se kreću u rasponu od 50.000,00 do 2.000.000,00 dinara.

    

Nenad Cvjetićanin, advokat

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“https://cvjeticaninlegal.com/

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“ za svoj primarni cilj ima pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način, kao i razvijanje odnosa međusobnog poverenja sa svojim klijentima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!