Propisi

Usvojen Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu

Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu čiji je cilj stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva, razvijanje svesti o značaju socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva i zadovoljenje identifikovanih društvenih potreba.

Ovim zakonskim rešenjima definisana je društvena uloga socijalnog preduzetništva, čija se ostvarena dobit ulaže u integraciju društveno osetljivih grupa, zaštitu životne sredine, ruralni razvoj, obrazovanje, kulturu, socijalne inovacije i druge oblasti od šireg društvenog interesa.

Zakonom je predviđeno formiranje Saveta za socijalno preduzetništvo koje će činiti jednak broj predstavnika javnog i privatnog sektora, odnosno stručne javnosti. Ovo telo će se starati o poštovanju međunardno prihvaćenih standarda poslovanja subjekata socijalnog preduzetništva i namenskog trošenja sredstava dobijenih iz budžeta, kao i donacija. Primenom ovog zakona prvi put se u Srbiji sistemski uređuje ova oblast, čime su omogućeni i stvoreni bolji uslovi za podsticanje preduzetništva, a samim tim i opšteg životnog standarda građana.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!