Računovodstvo i finansije

Uspešno planiranje budžeta

Jedna od osnovnih pretpostavki uspešnog planiranja jeste priprema i definisanje učesnika u ovom procesu.

Standardna organizacija procesa budžetiranja podrazumeva postojanje određenih funkcija u kompaniji, iako to ne mora da bude slučaj. Više zadataka može biti objedinjeno u dužnosti jedne osobe ili to može raditi tim ili jednokratno angažovani konsultant.

Zavisno od veličine kompanije, oblikovanjem budžeta se bave generalni direktor, odeljenje finansija i kontrolinga. Nekim kompanijama, zbog specifične organizacije, više odgovara formiranje projektnog tima koji će obaviti ovaj zadatak. Kao što je obično slučaj pri formiranju timova, najznačajnije je odabrati prave ljude, a to su oni koji su upoznati sa detaljima poslovanja. S obzirom da ovo osoblje ima i svoja redovna zaduženja, potrebno ih je uskladiti sa procesom planiranja.

Iako veće kompanije imaju zaposlene stručnjake, koji rade na kreiranju poslovnog plana, vlasnici malih i srednjih preduzeća su najčešće jedini zaduženi za ovu funkciju. Ovo ne znači da je postupak planiranja skraćen - potrebno je proći kroz sve faze kako bi sa sigurnošću mogli reći da je budžet analitičan i da se oslanja na realne pretpostavke.

Ukoliko je odeljenje kontrolinga deo organizacione strukture kompanije, njegov osnovni zadatak jeste praćenje poslovanja i realizacije u odnosu na plan.

Čak i kada kompanija ima eksterno knjigovodstvo, princip izrade budžeta se ne razlikuje drastično. Kao i u slučaju sopstvenog knjigovodstva, važno je imati upotrebljivu strukturu prihoda i rashoda po više dimenzija. Ovo se svakako dogovara pri početku saradnje da bi se za vreme budžetiranja preuzeli relevantni podaci. Od izuzetne je važnosti imati ažurne izveštaje i podatke za tekuću i proteklu godinu, kao i izdvojene administrativne rashode po mestima troška, koji će služiti za projekciju overhead pozicija.

Kreston MDM

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!