Društvo

Uručeni ključevi korisnicima 23 stana socijalnog stanovanja

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov prisustvovao je u Šapcu ceremoniji uručenja ključeva korisnicima 23 stana u novoizgrađenom objektu socijalnog stanovanja, sagrađenih u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“.

Zahvaljujući donatorima, Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji na podršci, gradonačelniku Šapca Aleksandru Pajiću na sufinansiranju i uspešnoj realizaciji ovog zahtevnog projekta i čestitajući korisnicima na useljenju, ministar Žigmanov je naglasio da se kroz ovakve programe na najbolji način potvrđuje opredeljenje Vlade Republike Srbije u svojim zalaganjima u primeni temeljnih vrednosti. „Srbija teži da bude država socijalne pravde i država ravnopravnih građana, koja radi ostvarenja tako postavljenih ciljeva gradi aktivan odnos prema onima koji se nalaze u statusu marginalizovane društvene grupe“, dodao je ministar.

 „23 porodice sa ukupno 70 članova danas su dobili priliku da poboljšaju svoje uslove stanovanja, a svi oni su bili i dodatno uključeni u programe osnaživanja kako bi mogli i ekonomski osigurati potrebna sredstva za kvalitetniji, novi korak u svojim životima“, rekao je ministar Žigmanov.

Imajući u vidu da značajan broj korisnika ovih stanova čine pripadnici romske nacionalne zajednice, ministar Žigmanov je poručio da je rešavanje izazova sa kojima se oni suočavaju i dalje u fokusu Vlade Srbije.

„U svakoj lokalnoj zajednici gde smo bili u prilici uručivati porodicama ključeve socijalnh stanova, značajan broj stanova je opredeljen i za pripadnike romske nacionalne zajednice. To je poruka i za njih da nisu zaboravljeni, da nisu isključeni.  U fokusu su proaktivnih mera Vlade Republike Srbije,  kroz primenu Strategije o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja  i kroz politike i programe koje se ostvaruju u lokalnim samoupravama“naglasio je ministar.

On je posebno istakakao pozitivnu praksu u Gradu Šapcu, koji ima koordinatora za romska pitanja i čitav set mera koje lokalne vlasti kreiraju i realizuju kada je u pitanju podrška inkluziji romske zajednice.

Autor fotografija je MLJMPDD.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!