Ljudski resursi

Upravljanje timom - 14. septembar 2017.

Sigurno znate da uspeh tima zavisi od veštine lidera da prepozna i iskoristi potencijale svojih zaposlenih dodeljujući im radne zadatke u odnosu na njihove sposobnosti i karakteristike utiču na njihovu motivaciju da posao bude kvalitetnije i brže urađen.

Timski rad je pokretač uspeha svake kompanije koji zbližava zaposlene, stvara pozitivnu atmosferu i ohrabruje članove da budu odlučniji i ambiciozniji.

Tokom treninga naučićete kako upravljati timom u njegovim različitim fazama i iskoristiti potencijale zaposlenih.

Trening je namenjen:

- Menadžerima i direktorima
- Vođama timova
- Projektnim menadžerima
- Menadžerima ljudskih resursa i trenerima
- Svima onima koji žele bolje iskoristiti potencijale svojih zaposlenih

Sadržaj treninga:

- Koje su karakteristike visokoproduktivnih timova
- Kako odabrati članove i formirati tim
- Timske uloge i profilisanje članova
- Povezivanje timskih uloga i njihovih karakteristika
- Kako iskoristiti potencijal svakog člana tima u odnosu na njegovu ulogu i karakteristike
- Životni ciklus i faze funkcionisanja tima
- Šta uraditi kada tim ne funkcioniše
- Reformisanje postojećeg tima
- Kako voditi tim do izvrsnih rezultata
- Karakteristike značajne za lidera tima

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:

- Razumećete nastanak, razvoj i funkcionisanje tima
- Naučiti koristiti alat za procenu timskih uloga
- Iskoristiti potencijal svojih zaposlenih u odnosu na njihove karakteristike
- Razumeti ponašanja zaposlenih u određenim fazama životnog ciklusa tima
- Prilagoditi svoje rukovođenje u odnosu na karakteristike zaposlenih i fazu funkcionisanja tima

Metode rada: Trening je kombinacija predavanja, diskusije i praktičnih – interaktivnih vežbi. Rad u grupi, uz mogućnost neposrednog kontakta sa trenerom i bavljenje Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Prijave za učešće na trening se primaju najkasnije tri dana pred početak treninga ili do popunjenosti na e-mail office@road.rs a više informacija možete pronaći na sledećem linku.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!