Projekti

Upravljanje projektima po PMI metodi i standardima - trening

Sve vodeće globalne korporacije i vlade većine država već su usvojile primenu PMI metode, uspešno izlazeći na kraj sa mnogobrojnim izazovima sa kojima se susreću na svojim projektima.

Upravljanje projektima uključuje jedinstvena i specifična znanja, veštine, procese, alate i metode čija pravilna primena omogućava da se projekti uspešno realizuju, kao i da se ostvare svi potrebni ciljevi i rezultati radi kojih su i bili pokrenuti.

Obuka je namenjena sadašnjim i budućim rukovodiocima projekata, menadžmentu privatnih i javnih kompanija kao i malih i srednjih preduzeća, profesionalcima koji žele da napreduju u svojoj karijeri, konsultantima za menadžment i svima onima koji žele da prošire svoje poslovne vidike i otkriju nove mogućnosti, bez obzira iz koje poslovne oblasti dolaze.

Ovaj seminar će vam omogućiti da steknete potrebna znanja za siguran uspeh fokusirajući se na metodu najvećeg i najpriznatijeg svetskog autoriteta iz Upravljanja projektima, PMI sadržanu u njihovom poslednjem izdanju standarda, PMBOK v.5.

Sve vodeće globalne korporacije i vlade većine država već su usvojile primenu PMI metode, uspešno izlazeći na kraj sa mnogobrojnim izazovima sa kojima se susreću na svojim projektima.

Тeme:

 • Project Management Framework
 • PMI PMBOK v.5 Fundamentals
 • Project Integration Management
 • Project Scope Management
 • Project Time Management
 • Project Time Management Assignment
 • Project Cost Management
 • Project Quality Management
 • Project Risk Management
 • Project Communication Management
 • Assignment
 • Project Human Resource Management
 • Project Procurement Management
 • Project Stakeholder Management
 • Zaključak
 • Q&A
 • Preporuke za uspešnost u Upravljanju projektima

U trajanju od 35 sati, ovaj seminar predstavlja formalni trening iz Upravljanja projektima što je i jedan od preduslova za PMP sertifikaciju, najpopularniju i najtraženiju globalnu profesionalnu akreditaciju danas. Za one koji već poseduju sertifikate, PMP ili ‘contact hours’ poenI za re-sertifikaciju. Planirana je promena PMBOK programa, a za sve one koji žele da polažu PMP ispit po trenutnom programu, sada je pravo vreme da započnu pripreme.

Ovaj petodnevni trening će biti održan od 8.do 13. juna u sali III Privredne komore Beograda u ulici Kneza Miloša 12.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!