Propisi

Upravljanјe privrednim društvima (društvima sa ograničenom odgovornošću - doo)

Društvo sa ograničenom odgovornošću je oblik forme privrednog društva kao pravnog lica, koje obavlјa delatnost u cilјu sticanja dobiti. Pravni subjektivitet doo stiče upisom osnivačkog akta u Registar privrednih subjekata, koji vodi Agencija za privredne registre.

Osnovni kapital doo je novčana vrednost upisanih uloga članova društva, koji ne moraju biti jednaki. Nenovčani ulozi u doo mogu biti u stvarima i pravima. Osnovni kapital doo iznosi najmanje 100 dinara, osim ako je posebnim zakonom predviđen veći iznos osnovnog kapitala za doo koja obavlјaju određene delatnosti. Članovi doo odgovaraju za obaveze društva do visine svojih uloga. Oni ne mogu odgovarati svojom ličnom imovinom za obaveze doo, izuzev kada postoje uslovi za primenu instituta Probijanje pravne ličnosti, odnosno kada lice:

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!