Projekti

Upravljanje dokumentacijom i kancelarijsko poslovanje po novom zakonu

Centar za razvoj arhivskih tehnologija – CERAT organizuje seminar Novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, koji se održava 27. marta 2020. godine u Beogradu.

Seminar je namenjen kompanijama i organizacijama koje kod svojih zaposlenih žele da unaprede znanje o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti.

Znanje koje će polaznici seminara steći odnosi se na novi zakon Republike Srbije koji je usvojen 24. januara 2020. godine. Pored novog Zakona o Arhivskoj građi razgovaraćemo i o novom Zakonu o Elektronskom dokumentu, GPDR regulativi i digitalnoj transformaciji.

PREDAVAČI

Predavači na seminaru su eksperti sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti arhivistike, zaposleni u relevantnim arhivima kao i eksperti digitalne transformacije.

Seminar će biti održan 27. marta 2020. godine u Beogradu u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84 sa početkom u 9:30 časova.

NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI

Prvi deo seminara je posvećen arhivistici, kancelarijskom i arhivskom poslovanju. Predavač je Jugoslav Veljkovski dugogodišnji zaposleni u Arhivu Grada Novog Sada koji će, kao i uvek, dati sve od sebe da znanja i iskustva iz prakse prenese svim učesnicima.

Tokom svog izlaganja Jugoslav Veljkovski će govoriti o organizaciji / formiranju i upravljanju arhivama u kompaniji. Njegovo predavanje će biti posvećeno metodologijama koje se koriste kao i zakonskom okviru koji je neophodno ispoštovati.

Drugi deo predavanja biće kompletno posvećen novom Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti.

Predavanje će obuhvatiti i aktivnosti i nadležnosti Arhiva.

AGENDA

9:30 -10:00  Registracija

10:00 – 10:15
UVODNI DEO (Kancelarijsko i arhivsko poslovanje, Elektronski dokument, Digitalna Transformacija)

Predavač: Toma Bilić, CERAT   

10:15 – 10:45
FORMIRANJE ARHIVE (Pravni okvir, neophodna dokumenta, Pravilnik, Arhivska knjiga, Delovodnik, Liste kategorija, Rokovi čuvanja)

Predavač: Jugoslav Veljkovski, Istorijski arhiv Grada Novog Sada

PAUZA (15 minuta)

11:00 – 11:30
ŠTA NAM DONOSI NOVI ZAKON? (Izmene procedura, načini čuvanja, saradnja sa nadležnim arhivima)

Predavač:Jugoslav Veljkovski, Istorijski arhiv Grada Novog Sada

11:30 – 11:45
PITANJA & ODGOVORI (Formiranje & Upravljanje arhivom, Kancelarijsko i arhivsko poslovanje)

Predavači:Toma Bilić Jugoslav Veljkovski

PAUZA (30 minuta)                                                                          

Sve prezentacije i materijali korišćeni u prezentacijama će biti distribuirani učesnicima po završetku seminara. Takođe će biti dostupni i na internet prezentaciji Centra za razvoj arhivskih tehnologija – www.cerat.rs.

 

NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI

Drugi deo seminara pokriva tematiku koja se bavi digitalizacijom, digitalnom transformacijom, elektronskim dokumentom, elektronskom arhivom kao i upravljanjem elektronskim zapisima. Predavači su zaposleni u IT kompanijama i IT udruženjima – prepoznati kao eksperti sa višegodišnjim iskustvom.

Toma Bilić će u svom izlaganju govoriti o aktuelnostima iz oblasti digitalizacije i elektronskih dokumenata. Biće reči o novitetima koji nas očekuju, kao i o trenutnoj situaciji kada je aktuelni Zakon u pitanju.

Biće reči i o digitalizaciji, skeniranju, indeksiranju – kako i zašto to treba i ne treba da usvojite.

Predavači će prezentovati nove modele / sisteme elektronskih potpisa koji mogu biti interesantni.

 AGENDA

 12:15 – 12:30
NEGDE IZMEĐU HARTIJE I CLOUD-a (Archive Management Services – servis budućnosti) 

Predavač:Toma BILIĆ, CERAT

12:30-13:00
ELEKTRONSKI DOKUMENT – PRIMER DOBRE PRAKSE (Sve o elektronskom dokumentu i elektronskom potpisu)

Predavač:Toma Bilić CERAT

PAUZA (15 minuta)

13:15 – 13:45
UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM I DIGITALNIM DOKUMENTIMA
(Elektronski dokument, Digitalizacija, Upravljanje, Čuvanje, Manipulacija)

 

 Predavač: Mihajlo Pavlović CERAT 

13:45 – 14:00
PITANJA & ODGOVORI (Elektronski dokument, Digitalizacija, Upravljanje, Čuvanje, Manipulacija)

 Svi predavači

DODELA SERTIFIKATA

Cena seminara je 6.000,00 dinara po polazniku i uključuje nastavni materijal, hranu, piće i sertifikat o učešću na seminaru.

Popunjavanjem i slanjem prijave na email adresu info@cerat.rs prihvatam da mi pošaljete predračun za participaciju na seminaru. Uplatom predračuna / kotizacije najkasnije do 20. marta, prijava za seminar postaje validna .Prikupljene podatke CERAT će koristiti samo za izradu predračuna / računa, propagandnog materijala i eventualno radi kontaktiranja učesnika. Podaci neće biti distribuirani trećim licima niti korišćeni u bilo koje druge svrhe.

Centar za razvoj arhivskih tehnologija - CERAThttp://cerat.rs/

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je međunarodna, strukovna, neprofitna organizacija koja se bavi novim tehnologijama u oblastima upravljanja dokumentima, informacijama, elektronskim dokumentima, arhiviranjem i zaštitom arhivske građe.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!