Obrazovanje i posao

Upravljanje cenama – radionica za Price management

Seminar - Upravljanje cenama održaće se 26. juna 2018 godine.

Želite strategijski upravljati cenom svog proizvoda ili usluge? Kako da alocirate indirektne troškove? Poznato Vam je da ukoliko je kalkulacija cene potcenjena, to donosi smanjenje dobiti preduzeća, a ukoliko je precenjena umanjuje preduzeću šansu da se dobro pozicionira na tržištu? Povežite uticaj kalkulacija prodajne cene sa marketing miksom 6P-Price (cena), Product (proizvod), Promotion (promocija), Place (distribucija), Process (Procesi), People (Ljudi). Ne zaboravite, prodajna cena je jedini element koji stvara prihode, svi ostali elementi prave rashode! 

Tačnost cene koštanja znači i tačno vrednovanje zaliha i imovine preduzeća.
Postignite ciljani poslovni rezultat stvaranjem dobre osnove za donošenje odluka o:

· visini prodajne cene proizvoda

· stepenu potencijalnih popusta

· optimalnoj dužini serija

· miksu proizvoda u asortimanu

Na seminaru saznajte i najčešće probleme u praksi definisanja cena i vezu sa upravljanjem asortimanom. Na primerima iz prakse provežbajte metode formiranja prodajne cene zajedno sa našim predavačem.

Na seminaru ćete usavršiti:

· Metode za formiranje cene koštanja

· Metode za formiranje prodajne cene: metode zasnovane na troškovima, zasnovane na tražnji i zasnovane na konkurenciji

· Razumevanje veze izmedju cene koštanja (proizvodne i nabavne cene) i prodajne cene i njihovog uticaja na finansijski rezultat poslovanja

· Održavanje cene na optimalnom nivou uz kvalitetnije učešće u definisanju cena u Vašoj kompaniji

· I razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i dobiti sertifikat koji izdaje kompanija Forum Media

·   Upravljanje cenama

·   15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

·   Datum: 26.06.2018.

    Mesto održavanjaHotel Heritage****

·   Predavač:

·   Biljana Lazarević

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!