Energetika

Upravni sud poništio kaznu EPS-u zbog narušavanja konkurencije u iznosu od 330 miliona dinara

Upravni sud poništio je kaznu EPS Distribuciji od 330 miliona dinara, koju je tom preduzeću prethodno izrekla Komisija za zaštitu konkurencije.

Tako je nakon višegodišnje pravne borbe i tri presude, poništena u celosti odluka Komisije, a EPS će osim povraćaja ukupnog iznosa, dobiti i 300.000 evra na ime zakonske zatezne kamate.

"Sud je potvrdio da je višemilionska kazna doneta direktno protivno osnovnim principima domaćeg i evropskog prava konkurencije, kao i ljudskim pravima garantovanim Evropskom konvencijom o ljudskim pravima", saopštili su zastupnici EPS Distribucije, advokatska kancelarija Gecić.

Komisija za zaštitu konkurencije je 2016. godine izrekla kaznu EPS Distribuciji i naložila plaćanje 330 miliona dinara zbog, kako su tvrdili, zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu, a EPS je morao odmah da plati ovu kaznu.

Da podsetimo, Komisija je utvrdila da je preduzeće EPS Distribucija svoj dominantan položaj zloupotrebilo tako što je pojedine komercijalne snabdevače električnom energijom, a posebno EPS Snabdevanje, stavilo u povoljniji položaj u odnosu na druge konkurente.   

Kako je tada saopštila Komisija za zaštitu konkurencije: "EPS Distribucija je prilikom ugovaranja pristupa sistemu za distribuciju električne energije nametala obavezu deponovanja sredstava obezbeđenja svim komercijalnim snabdevačima, osim EPS Snabdevanju. Osim toga, preduzeće EPS Distribucija je pravilo razliku u pogledu iznosa sredstava obezbeđenja, jer je za neke korisnike sistema iznos računat na bazi mesečne, a za druge na bazi tromesečne vrednosti pružene usluge. Pri tome, gotovo svi komercijalni snabdevači električnom energijom, mogli su da vrše deponovanje sredstava obezbeđenja samo u jednoj poslovnoj banci, po izboru EPS Distribucije. EPS Snabdevanje imalo je, u kraćem vremenskom periodu, značajno duži rok za plaćanje dospelih obaveza u odnosu na sve ostale komercijalne snabdevače. Sve ovo je za posledicu imalo povećanje cene električne energije kojom komercijalni snabdevači snabdevaju krajnje potrošače”.

Dok je istraga oko zloupotrebe dominantnog položaja trajala, EPS Distribucija je izmenila sve problematične akte. U Komisiji za zaštitu konkurencije su tada naglasili da je rukovodstvo u "EPS Distribuciji" iskazalo volju da u potpunosti otkloni ponašanje na tržištu, koje je dovelo do povrede konkurencije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!