Obrazovanje i posao

UEPS panel: Obrazovanje za digitalne tehnologije – za šta univerziteti spremaju studente, a šta kompanije očekuju od njih

U organizaciji Udruženja za tržišne komunikacije u utorak 5. juna sa početkom u 13 časova održaće se panel “Obrazovanje za digitalne tehnologije – za šta univerziteti spremaju studente, a šta kompanije očekuju od njih“.

U programima zemalja Evropske unije se kontinuirano poziva na poboljšanje kvaliteta digitalnih veština i njihovog plasmana na tržištu rada. Odnedavno je i Srbija intenzivnije pokrenula ovu temu. Cilj panela je diskusija kako se kod nas gleda na potrebe za digitalnim veštinama, prvenstveno nastavnika kroz celu vertikalu obrazovanja, kao i s kojim veštinama danas mladi izlaze na tržište rada, te kakve su potrebe naših agenija i njihovih klijenata - kako bi se u međusobnom dijalogu bolje sagledalo trenutno stanje i iznedrili predlozi za dalja unapređenja.  

Najnovija istraživanja pokazuju da su privredna društva u regiji u nedovoljnoj ili još uvek u ne tako dovoljnoj meri usvojila digitalni način poslovanja. Takođe, pokazuju da većina velikih kompanija i dalje zaostaje u procesu digitalne transformacije i modernizacije poslovanja. Nove tehnologije i digitalna transformacija morale bi biti na listi top prioriteta u razvoju velikih kompanija, smatraju stručnjaci. Zajednički cilj svih je svakako da stvorimo vrhunske stručnjake, koji će znati da najnovije tehnologije uspešno primene u praksi.

Panelisti su:

 • - dr Slavica Cicvarić Kostić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • - dr Nataša Krstić, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
 • - Lea Stanković, Executive Director, Communis
 • - Nikola Parun, PR, Digital & Media Manager, Ovation BBDO
 • - Srđan Vasić, osnivač i direktor, Mosquito Video & Animation
 • - Danica Marković, Account Manager, Homepage
 • - Ivan Rečević, MarTech konsultant, Gaia Consulting

Na panelu će se razgovarati o sledećim temama:

 • - Gde su danas na mapi susretanja univerzitet i privreda kad je reč o obrazovnim profilima za digitalne tehnologije?
 • - Da li su univeziteti spremni da iznedre komletnog stručnaka koga “predaju” privredi po principu “ključ u ruke”?
 • - Šta privreda traži, a šta univerziteti nude?
 • - Da li privreda iskazuje jasno svoje potrebe i spremnost na potpunu transformaciju ili se transformiše parcijalno?
 • - Kako se mladi stručnjak obrazovan za posao koju podrazumeva visok stepen individualizma uklapa u timove?
 • - Može li izvrsno pismen mladi stručnjak u digitalnim tehnologijama da prepoznaje i razume strateške elemente i procese planiranja?
 • - Kakva je trenutno praksa koju pohađaju studenti i šta mogu da nauče?
 • - Može li kompanija nešto da nauči od kreativnog studenta na praksi?
 • - Šta kažu mladi stručnjaci u agencijama zaposleni u digitalnim tehnologijama?
 • - Da li kompanije treba da se prilagođavaju i transformišu ili je nova znanja moguće optimalno inkorporirati u postojeće organizacione sisteme?
 • - Koju vrstu poslodavaca priželjkuju studenti završnih godina, i koje organizacije su im prvi izbor?
 • - Kakav je stav mladih ka preduzetništvu?

 

Stana Šehalić

Više informacija na: http://ueps.org.rs/

Udruženje zа tržišne komunikаcije Srbije - UEPShttp://ueps.org.rs

UEPS je moderna аsocijаcija čiji je osnovni zаdаtаk аfirmаcijа i unаpređenje komunikаciono-mаrketinško-propаgаndne struke kojа je prisutnа u svim segmentimа privrede i društvа i bez čijeg je delovаnjа nemoguće tržišno komunicirаti.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!