Društvo

U ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i domovima za smeštaj odraslih i starih zaražena 33 korisnika i 32 zaposlena

Zaključno sa danom 5.7.2020. godine, u ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih, potvrđeno je prisustvo virusa COVID – 19 kod 33 korisnika i 32 zaposlena.

Prisustvo virusa COVID -19 potvrđeno je u:

- Gerontološkom centru Obrenovac;

- Gerontološkom centru u Mataruškoj Banji;

- Gerontološkom centru ''Srem'' u Rumi;

- Gerontološkom centru u Kragujevcu;

- Gerontološkom centru Beograd, Domu Bežanijska kosa;

- Službi Pomoć u kući Gerontološkog centra Beograd;

- Domu za lica mentalno ometena u razvoju u Tutinu;

- Radnoj jedinici Dnevni boravak ''Stari Grad'' Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Beograd;

- Radnoj jedinici Prihvatilište za urgentnu zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja pri Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska, Beograd;

- Zavodu za smeštaj odraslih lica ''Male pčelice'', Kragujevac;

- Domu za smeštaj odraslih lica Kulina;

- Centru za socijalni rad u Vranju;

- Centru za socijalni rad u Novom Pazaru;

- Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Kragujevcu;

- Gradskom Centru za socijalni rad u Beogradu, Odeljenje Čukarica;

- Gradskom Centru za socijalni rad u Beogradu, Odeljenje Lazarevac;

- Gradskom Centru za socijalni rad u Beogradu, Odeljenje Zvezdara;

- Gradskom Centru za socijalni rad u Beogradu, Odeljenje Vračar;

- Organizaciji socijalne zaštite za pružanje usluge lični pratilac deteta H.O. ''Dečje srce'', u Beogradu;

- Domu za smeštaj odraslih i starijih ''Mass Green House'', Petrovaradin;

- Domu za smeštaj odraslih i starijih ''Miljakovački vinogradi'', Beograd;

- Domu za smeštaj odraslih i starijih ''Lipovački odmor'', Beograd;

- Domu za smeštaj odraslih i starijih ''S.Nikola'', Negotin.

Ukupan broj izlečenih korisnika ustanova socijalne zaštite iznosi 615, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama socijalne zaštite iznosi 218.

Dom za smeštaj odraslih i starijih ''Doživeti stotu'', Beograd, Dom za smeštaj odraslih i starijih ''Stara pruga'', Umka i Dom za smeštaj odraslih i starijih ''Radost'' u Negotinu, rešenjem o zabrani rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ne pružaju uslugu socijalne zaštite domskog smeštaja odraslih i starijih. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je rešenje o zabrani rada Doma za smeštaj odraslih i starijih ''Nada'', u Beogradu.

Korisnici u ustanovama socijalne zaštite za koje postoji procena da mogu biti potencijalni prenosioci virusa smešteni su u izolaciju, dok zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, kod kojih postoji ovakva opasnost, ne dolaze na posao i nalaze se u kućnoj izolaciji

Ukupan broj Ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina iznosi 74, sa kapacitetom od 14.512 korisnika. Od toga je: 57 Ustanova za odrasle i starije  (9 Domskih odeljenja pri Centrima za socijalni rad, 23 Gerontoloških centara, 8 Domova za smeštaj odraslih i starih, 3 Ustanove za smeštaj osoba sa invaliditetom i 14 Ustanova za smeštaj osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama) i 17 Domova za decu i mlade (10 Domova za decu i mlade bez roditeljskog staranja, 3 Zavoda za vaspitanje dece i omladine i 4 Ustanove za decu i mlade sa smetnjama u razvoju).

Ukupan broj privatnih pružalaca usluge socijalne zaštite domski smeštaj odraslih i starijih na teritoriji Republike Srbije iznosi 229, sa kapacitetom od 8.617 korisnika.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!