Finansijske usluge

U Srbiji oko 500 ljudi ima više od pola miliona evra na računu

Prema podacima Narodne banke Srbije, u Srbiji 458 štediša na računima ima više od po pola miliona evra.

Iako je nepoznato koliko milionera živi u našoj zemlji, jer se takva evidencija ne vodi, ova statistika NBS u odre]enoj meri pokazuje takav podatak.

Prenosi se da prema podacima NBS na kraju januara, te štediše na računima ukupno imaju 540 miliona evra. To znači da prosečna vrednost štednog uloga onih koji pripadaju ovoj grupi sa više od 500.000 evra iznosi oko 1,2 miliona evra, navodi Blic.

NBS prati štedne partije, a ne fizička lica pojedinačno, tako da je moguće da neko ima i više štednih partija sa položenih više od pola miliona evra.

Interesantno je da se broj ovih takoreći milionera povećava iz godine u godinu, jer ih je u 2018. godini bilo 351, a prethodne godine 378. Moglo bi se reći da vlasnici svih 458 štednih partija imaju veliko poverenje u banke sa ovih prostora, s obzirom na to da država u slučaju propasti banke garantuje samo za depozite do 50.000 evra.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!