Razvoj

Transfer menadžment olakšava smenu generacija u porodičnim firmama

Istraživanja govore da oko 12.000 preduzeća u Srbiji čini rizičnu grupu u procesu transfera poslovanja, jer će se značajan broj vlasnika u skoroj budućnosti suočiti s pitanjem smene generacija.

Poslovni transfer podrazumeva prenošenje poslovanja preduzeća na drugu osobu ili preduzeće, čime se osigurava kontinuitet postojanja i poslovnih aktivnosti i osim prenošenja vlasničke, podrazumeva i prenošenje upravljačke funkcije u preduzeću. Adizes SEE je osnovao Klub 2040, koji okuplja mlade ljude između 20 i 40 godina starosti, za koje se veruje da bi do 2040. godine ili pre mogli da naslede svoje roditelje na čelu porodičnih kompanija. Na temu transfer menadžmenta razgovaramo sa Miodragom Pantovićem, jednim od naslednika kompanije “AkvaPan”.

Kako je tekao razvoj kompanije “AkvaPan”, koja je osnovana pre više od dve decenije?

Firma “AkvaPan Inženjering” je osnovana 1993. godine kao porodično preduzeće u vlasništvu Jadranke i Dragana Pantović. Preduzeće se  nalazi  u Vranićima u blizini Čačka. Porodica konstantno radi na unapređenju proizvoda i usluga, zadržavajući stečeni renome i osvajajući nove pozicije na tržištu novim investicijama, kao i novim proizvodima.

Poslovanje je započela kao malo trgovinsko preduzeće sa 4 radnika i vizijom da preraste u proizvodno preduzeće. Ono što je izdvojilo na tržištu Srbije u to vreme i lansiralo u fazu intenzivnog rasta je inovativni pristup poslovanju i proizvodu. Naime, “Akvapan” je prvi na tržištu Srbije imao popravne NP spojnice za cevi, koje su i danas u ponudi.

Glavna delatnost “AkvaPan”-a je proizvodnja cevi. Naše preduzeće se bavi i trgovinom kompletnog asortimana vodovoda i kanalizacije (ambrošelne, obujmice, PZ i OZ zasuni, hidranti, ventili, LG fazonski komadi, šahte) i snabdeva veći broj javnih komunalnih preduzeća i građevinskih preduzeća iz oblasti vodoprivrede. Pored svoje primarne delatnosti, “AkvaPan” se bavi izgradnjom stambeno-poslovnih objekata, benzinskih pumpi i autoputeva.

Koji su preduslovi za kvalitetan i uspešan rast i razvoj preduzeća?

Nakon dve decenije posvećenog rada, mi u “AkvaPanu” ponosni smo na postignute uspehe, koji su od male porodične firme napravili respektabilnu kompaniju, prepoznatljivu po dobrom kvalitetu proizvoda. Zahvaljujući zalaganju svih zaposlenih, uspeli smo da stvorimo kompaniju sposobnu da brzo i kvalitetno odgovori na svaki izazov, kompaniju koja gradi partnerske odnose na uvek obostranu korist.

Ciljevi “AkvaPan Inženjeringa” su definisani i postavljeni od strane menadžmenta kompanije, i to su: efikasno poslovanje radi zadovoljenja zahteva tržišta i potreba korisnika, posvećivanje pažnje kvalitetu, njegovo kontinuirano unapređivanje, razvoj kadrovskih resursa, racionalizacija troškova i ostvarenje profita. Sve navedeno predstavlja preduslove za uspešan razvoj.

Preduzeće teži zadržavanju postojeće pozicije na tržištu, kao i rastu tržišnog učešća u budućnosti, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Kompanija “Akvapan” ima izgrađene modele funkcionisanja. Koji izazovi su se nametali prilikom uključivanja u porodični posao?

Cena, koju morate da platite da bi se uključili u porodični biznis je da imate malo privatnog vremena, i da taj mali deo slobodnog vremena često stavljate u službu posla. Najvažnije je da porodica funkcioniše kao jedna skladna celina, jer ako nema toga, onda ni posao ne može da funkcioniše. Glavna prednost porodične kompanije se oslanja na poverenje, kao i na jasnu strategiju razvoja.

Uključivanje u porodični posao dosta zavisi od uticaja osnivača, ali isto tako zavisi od toga da li druga generacija želi da se uključi u poslovanje, da li je spremna na učenje i naporan rad. Naslednici treba da se pripreme da prepoznaju sve jake strane svoje kompanije, a da slabosti kompanije otklone u najvećoj meri.

Koja je preporuka za prevazilaženje generacijskog jaza?

Generacijski jaz je jedna očekivana pojava, gde su povremena generacijska neslaganja čest fenomen u svakoj porodičnoj kompaniji. Da bi smo ga izbegli, bitno je adekvatno uključivanje naslednika u poslovanje firme, i odrediti mu odgovarajuću poziciju u firmi. Veoma je važno da vlasnik pripremi kompaniju da može da funkcioniše bez njegovog prisustva. On mora da odluči kada i kako će da prepusti vođenje kompanije. Vlasnik kompanije prema svojoj proceni treba polako da prepušta operativno poslovanje nasledniku, a upravljanje kapitalom i strateške odluke treba da donose zajedno.

Koji je po vama, najbolji put za implemetnaciju inovacija i unapređenja u postojeći poslovni model?

Proces uvođenja inovacija u poslovanje nije brz, jeftin i jednostavan, ali dugoročno donosi dodatnu vrednost kompaniji. Modeli otvorenih inovacija poslednjih nekoliko godina postaju sve bitniji faktor poslovanja. Otvorene inovacije se odnose na ideje koje se crpe iz eksternog okruženja, a filtriraju se kroz interne poslovne modele. Tako da, saradnja sa eksternim partnerima može samo da poboljša perfomanse proizvoda i poslovanja, što pozitivno utiče na profitabilnost kompanije.

Poslovni uspeh zavisi od sposobnosti kompanije da inovira svoje poslovanje u korišćenju znanja, tehnologija i resursa, koji se menjaju u skladu sa promenama na tržištu, ali i spremnošću da investira u dodatno obrazovanje i učenje, primenu novih poslovnih modela, poput naše saradnje sa konsultantima uz korišćenjem programa ASB (Assistance to Small Business) Evropske banke za obnovu i razvoj, SES (Senior Expert Suport) programima Nemačke privredne komore.

 

Biljana Lazarević, senior consultant “Casa Forte”

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!