Ljudski resursi

Teme za konferenciju Lead.art

Tema sa kojom ćemo otvoriti konferenciju nosi naziv „Šta menadžeri očekuju od HR-a, a koja je zapravo uloga HR-a u građenju lidera“, govori o ulogama samih rukovodilaca, kao i ulogama HR-a u procesu kreiranja lideršip kulture.

Potom ide plenarno predavanje sa prikazom dobre prakse na temu „Kako smo, razvijajući rukovodioce, razvili zaposlene?“, gde će HR menadžer govoriti o brojnim aspektima petogodišnjeg razvojnog projekta u koji su bili uključeni svi rukovodioci kompanije.

Nakon toga, idu četiri bloka paralelnih sesija. Evo i tema: „Mi volimo koučing, ali on nije svemoguć“- u kojoj će se obrađivati koučing i mentoring kao ključne metode u procesu razvoja, zasnovanim na modelu „Situacionog rukovođenja“, jednom od najefikasnijih programa za osnaživanje rukovodilaca.

Bavićemo se i uvek aktuelnim pitanjem „Bacanje u vatru – zdravo ili ne?“, koje se tiče ključnih grešaka u rukovođenju, fenomenima prekomerne i nedovoljne supervizije. Radionica „Šta nas sprečava da delegiramo?“ tiče se svih onih izgovorenih i neizgovorenih uverenja, stavova i očekivanja koja se javljaju i blokiraju nas u procesu dodeljivanja zadataka zaposlenima. 

„Kako progutati svoj ego i brinuti se o ljudima“, gde ćemo govoriti o tome ko koga služi, zaposleni rukovodioce ili obrnuto (koncept Servant Leadership-a). Za one koji tek ulaze u svet liderstva kreirali smo radionicu koja će i njima biti od velikog značaja- „Rukovođenje rukovođenjem je isto što i rukovođenje operativom, ili možda baš i nije?“.

Da li je i kako moguće da kao rukovodilac odete na odmor, a da to ne podrazumeva da letujete uz telefone i kompjutere, pokazaće vam priča o „Međusobnom rukovođenju i samorukovođenju“. Šta možemo da uradimo sa zaposlenima koji ne postižu očekivane rezultate saznaćete na radionici „Tačka u kojoj rukovodilac odustaje od zaposlenog“.

Ukoliko vas zanima građenje poverenja u odnosu rukovodilac-zaposleni, tu je sesija „Kad nemaš poverenje u svog menadžera, sve ostalo pada u vodu“. I za sam kraj sačuvana možda jedna od značajnijih i provokativnijih sesija „Zavisi li od lidera motivacija zaposlenog?“, gde ćemo obraditi savremeni koncept optimalne motivacije zaposlenih.

 

Jelena Jeremić

H.art Development Center D.O.O.http://www.hart.rs/

H.art je sertifikovani partner Blanchard International Serbia, time i zvanični predstavnik Ken Blanchard Companies programaza Srbiju, među kojima je i program Situaciono rukovođenje II.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!