Društvo

Svetski dan izbeglica

Svetski dan izbeglica je dan koji nas podseća na ljude koji su ostali bez doma, bez najmilijih, bez posla i imovine, koji su prisiljeni da traže sigurnu zemlju ili su našli novi dom negde daleko. Tim ljudima u jednom trenutku celi život stane, i takav se nikad više ne nastavi, saopštio je Komesarijat za izbeglice i migracije.

UNHCR navodi zabrinjavajući podatak, da je danas raseljeno jedan odsto čovečanstvana, svaka 97 osoba na svetu, i veći broj raseljenih lica se ne pamti. Od toga broja skoro polovinu čine deca, kao posebno ugrožena kategorija.  

“Međunarodni dan izbeglica je prilika da se podsetimo da je 618.000 ljudi dobilo izbeglički status usled ratnih dešavanja na prostorima bivše SFRJ. U statusu je još uvek 25.794 lica (17.670 iz Republike Hrvatske i 8.124 iz Bosne i Hercegovine), kao i na sudbinu 196.995 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, navodi se u saopštenju.

“Srbija i dalje neumorno radi na obezbeđivanju krova nad glavom ljudima koji su tokom sukoba devedesetih godina prošlog veka na prostoru bivše Jugoslavije morali da napuste dom, a zajedno sa Evropom i ostatakom sveta suočava se sa jednim od najvećih egzodusa u skorijoj istoriji. Od početka izbegličke krize preko milion ljudi sa Bliskog Istoka i severne Afrike prošlo je kroz Srbiju”, kaže s eu saopštenju.

Zahvaljujući Regionalnom stambenom programu (RSP), zajedničkom višegodišnjem programu koji se finansira donatorskim sredstvima, a ima za cilj da stambeno zbrine najugroženije izbegličke porodice Srbija je do danas uselila 4 783 porodice. Regionalnog stambenog programa. Za još oko 3.000 porodica biće obezbeđen dom do kraja realizacije ovog projekta 2021. godine. Do danas iz donatorskih  i budžetskih sredstava  Republike Srbije, zbrinuto je blizu 21.000 porodica, a ekonomski osnaženo još 21.100 porodica .

U saopštenju s edalje navodi : “Srbija je pokazala humanost i puno poštovanje međunarodnih standarda u prihvatu i zbrinjavanju migranata, koji su prošli preko njene teritorije. Iako danas u 18 azilnih i prihvatnih centara u Srbiji boravi oko 4 800 lica, u periodu 2008-2020 godine samo je 173 lica dobilo azil ili supsidijarnu zaštitu”. 

„Komesarijat za izbeglice i migracije se ovim povodom zahvaljuje međunarodnim organizacijama i svim donatorima na ukazanoj podršci i uloženim sredstvima za poboljšanje života izbegličke populacije, kao i na naporima u borbi za uspostavljanje mehanizama za sveobuhvatno i pravedno rešavanje za ova lica. Republika Srbija je potpuno posvećena ispunjavanju svojih obaveza i jačanju strabilnosti i mira na Balkanu”, zaključuje se u saopštenju.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!