Obrazovanje i posao

Svečano uručene stipendije Hemofarm fondacije - Podrška za najbolje studente državnih fakulteta

Hemofarm fondacija uručila je ugovore o stipendiranju najboljim studentima državnih fakulteta i na događaju upriličenom u ovu čast, oprostila se od  poslednje generacije stipendista.

Tokom sledeće akademske 2017/2018. godine, podržani studenti će, osim finansijske pomoći, imati mogućnost da pohađaju i „Mentorski program“ Hemofarm fondacije i u okviru njega da steknu praktična znanja i veštine koje će im pomoći u daljoj profesionalnoj karijeri.

Osim svečane dodele novih ugovora o stipendiranju, na ovom događaju sadašnji i budući stipendisti Hemofarm fondacije imali su priliku da čuju i završno predavanje u okviru „Mentorskog programa“.

Predavanje o mogućnostima ličnog i profesionalnog razvoja održala je gđa Natali Ebert, doktor medicine sa završenim masterom u oblasti javnog zdravlja i sa velikim iskustvom u radu na prestižnim nemačkim institutima i bolnicama. 

Hemofarm Fondacija kontinuirano od svog osnivanja pomaže najbolje studente državnih fakulteta, od kojih je nemali broj i svoje prvo zaposlenje dobio u Hemofarmu.

„Hemofarm fondacija ponosna je da je tokom prethodnih decenija podržala 3300 studenata iz cele Srbije. To je čitav jedan mali grad mladih i pametnih ljudi koje smo pomogli kroz program stipendija i na ovaj način dali podršku najboljim od najboljih studenata da stečenim znanjem, trudom i zalaganjem doprinesu boljitku ovog društva. Sa svojim studentima menjali smo se i mi."

"Prošle godine prvi put smo uveli „Mentorski program“, pa su studenti imali priliku da u radu sa svojim mentorima, ekspertima u kompaniji Hemofarm, steknu praktična znanja i veštine i da budu spremniji za budući posao“, rekao je Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma i jedan od mentora u okviru ovog programa Hemofarm fondacije.  

„Sa zadovoljstvom sam prihvatila poziv da budem mentor i da svojom ekspertizom pomognem mladim ljudima sa stenku dodatna znanja i samopouzdanje za dalje. Stipendije Hemofarm Fondacije su osim novčanog dela, velika šansa da čuju tuđa iskustva i na osnovu njih izgrade svoj put. Meni bi ova vrsta mentorskog programa mnogo značila da ih je bilo u vreme kada sam ja studirala“, izjavila je predavač Natali Ebert, doktor medicine i master javnog zdravlja.

Novi stipendisti i polaznici „Mentorskog programa“ Hemofarm fondacije u narednih godinu dana, uz podršku mentora, pohađaće treninge i stručna predavanja i imati studijske posete pogonima kompanije Hemofarm u Vršcu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!