Obrazovanje i posao

Studijski program „Menadžment prodaje” - naučite kako da implementirate najbolja rešenja iz privredne prakse

Prateći tržišne trendove, visokoškolske ustanove svoje programe sve više usklađuju sa potrebama privrede i interesovanjima mladih, fokusirajući se na specijalizaciju iz različitih oblasti.

Jedan od vidova jačanja institucionalne saradnje, kroz povezivanje akademske i privredne zajednice, su i kratki programi studija koje organizuju i sprovode visokoškolske institucije u cilju obuke i osposobljavanja polaznika za konkretan posao, a na osnovu iskazane potrebe poslodavaca. I to je upravo učinio Ekonomski fakultet, Univerziteta u Kragujevcu akreditacijom studijskog programa „Menadžment prodaje”, koji doprinosi unapređenju i širenju znanja u oblasti prodaje i prodajnog kontrolinga, u čijoj realizaciji učestvuje konsultantska firma Casa Forte.

Program studija „Menadžment prodaje” je postavljen krajnje pragmatično, kreiran je na najboljim prodajnim praksama i usmeren na cilj da poslodavac dobije stučno osposobljenog menadžera prodaje koji ume da ostvari projektovani cilj firme.

Kreiranje nastavnog programa, koji je usaglašen sa ekonomskom realnošću i potrebama privrede, predstavlja odgovor na izazove sa kojima se konsultantski tim Casa Forte, susreće u radu na in house projektima - Unapređenje ključnog poslovnog procesa – Prodaja - Prodajni rezultat.

Fokus ovog studijskog programa je na sticanju svrsishodnog, upotrebljivog, funkcionalnog znanja i veština za poziciju menadžer prodaje.

Upravo zbog značaja sticanja praktičnih prodajnih menadžerskih veština,  odlukom Nastavno-naučnog veća Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu, Veljko Davidović i Biljana Lazarević iz Casa Forte su dobili zvanje predavač van radnog odnosa. Cilj njihovog angažovanja u delu aktivne nastave na studijskom programu Menadžment prodaje” je edukacija polaznika o implementaciji najboljih rešenja iz privredne prakse. Ova visoka zvanja oni su stekli zbog izuzetne stručnosti i bogatih poslovnih karijera.

     Veljko Davidović, Casa Forte

Veljko Davidović će biti predavač na predmetima “Liderstvo” i “Pregovaranje” i podeliće sa studentima programa višedecenijsko iskustvo u oblasti strateškog menadžmenta, sa posebnim fokusom na komercijalno poslovanje. On je specijalista za povećanje prodaje i svojim konsultantskim savetima podržava kompanije da optimizuju rezultate prodaje, kroz procese strateškog odlučivanja. Uporedo sa razvojem sopstvene kompanije, bio je angažovan na visokim menadžerskim pozicijama u velikim multinacionalnim kompanijama, gde je stekao dragoceno iskustvo i unapredio znanje u oblasti prodaje. U toku svoje karijere, Davidović je bio angažovan u slovenačkoj kompaniji AGS za zastupanje italijanske kompanije koja posluje sa ugostiteljskim objektima, zatim u kompaniji Unihem, koja predstavlja nemačku kompaniju Uzin, jednog od najvećih svetskih proizvođača materijala i mašina za završne radove u građevinarstvu i kao komercijalni direktor Forma Ideale, domaćeg proizvođača nameštaja. Njegovu stručnost prepoznala je i kompanija Delhaize, koja ga je angažovala kao odgovornu osobu za strategiju, organizaciju i upravljanje veleprodajom i internet prodajom za tržišta Srbije, Crne Gore i BiH. Saradnik je na OECD-a na programu Global Money Week koji postoji preko 10 godina.

  Biljana Lazarević, Casa Forte

Biljana Lazarević će biti predavač na predmetu “Upravljanje kanalima prodaje”, saglasno specijalizaciji za unapređenje poslovnih procesa i korporativno upravljanje, kao i strukovni koordinator programa. Radno iskustvo je stekla u privredi i bankarskom sektoru, u velikim multinacionalnim kompanijama, koje pružaju usluge velikim sistemima u domaćem i međunarodnom okruženju i omogućavaju uspešnu realizaciju brojnih projekata. Akreditovani je predavač Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU) za oblast unapređenja procesa u javnoj upravi i upravljanja promenama i mentorka je u programu "Podeli svoje znanje", koji realizuju Evropski pokret u Srbiji, Američka ambasada i OSCE Srbija.

Ona snažno veruje u koncept celoživotnog učenja (LLL) i teži kontinuiranom usavršavanju znanja u različitim sektorima. U oblasti društvene odgovornosti Lazarević radi kao mentor sa studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Univerziteta Singidunum u Beogradu. Počasni je član i prvi predsednik Sekcije za žensko preduzetništvo u Privrednoj komori Srbije.

Oboje su konsultanti na listi EBRD - Evropske banke za obnovu i razvoj za ASB program (Advice for Small Business) za preduzeća iz Srbije i IP (International Program) za preduzeća iz inostranstva u zemljama gde je EBRD zastupljen. Pored toga, angažovani su i kao gostujući predavači na Poslovnom fakultetu, Univerziteta Singidunum, a takođe su i koautori edukativnog online alata, virtualno preduzeće Coin&Fund, koje je u upotrebi u nastavnom programu na tom fakultetu. Trenutni poslovni fokus im je implementacija programa podrške za ulazak u lanac dobavljača multinacionalnih korporacija malih i srednjih preduzeća i podrška izvozu - projekat Razvojne agencije Srbije. Koautori su knjige "Korak ispred - priručnik za razvoj malih i srednjih preduzeća", objavljene 2022.godine, kao i radova publikovanih na stručnim skupovima: Sinthesis, Univerzitet Singidunum i CPAG, Tehnički fakultet, Beograd, a njihovi stručni tekstovi objavljeni su u brojnim medijima.

Konkurs za studijski program „Menadžment prodaje” biće raspisan sredinom januara 2024. godine, a predviđeno da počne u martu i da se završi sredinom juna iste godine. Slušaće se predmet po predmet i ispiti se mogu polagati tokom semestra, na kraju svakog bloka, a ne samo na kraju programa. Cena studijskog programa iznosi 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Više informacija možete dobiti na sajtu Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, u Info prezentaciji fakulteta ili putem e-mail strukovnog koordinatora prakse office@casaforte.rs

 Foto: Casa Forte

 

 

 

 

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!