Obrazovanje i posao

„Strateško merenje učinka i upravljanje zaposlenima“

Info sesija, 14. septembar 2018. godine: „Strateško merenje učinka i upravljanje zaposlenima“

 

Šta su to sistemi upravljanja zaposlenima?

Ukratko, to je alat kojim firma obezbeđuje ostvarenje svojih ciljeva.

Sastoji iz više međusobno povezanih delova, koji zajedno čine jednu celinu i daju više koristi kada su povezani. Sistem upravljanja zaposlenima (SUZ) upravo obezbeđuje sistemsku povezanost tih različitih alata i procesa.

Uvođenje ovakvih sistema omogućava da produktivnost ne opadne, da se broj grešaka smanji, kao i da se uvedu neki potpuno novi
procesi koje firma mora da ima. 

Više informacija o sistema možete saznati na našem sajtu.

 Dobićete odgovore na sledeća pitanja

  • Kako postaviti sistem upravljanja zaposlenima i merenja učinka?
  • Najkorisnije tehnike merenja učinka zaposlenih
  • Cost / Benefit - Šta firme dobijaju sistemom?
  • Diskusija: “Kako su različite firme započinjale ovakve procese?“

✩  Možete postavljati pitanja i sa predavačem analizirati svoje situacije, jer su predviđena 2 sata samo za konsultacije.

Namenjeno

  • Direktorima firmi,
  • Direktorima ljudskih resursa,
  • Svim onima koji već imaju sistem, a žele da vide kako to funkcioniše u praksi i na konkretnim primerima.

Forma

  • Prezentovanje studija slučaja i modela uz konsultacije i slobodno postavljanje pitanja;
  • Grupa do 7 polaznika

Organizacija i trajanje sesije

Beograd, petak 14. septembar, od 12 do 16 časova
Sesiju organizuje iConsult Beograd, uz saradnju sa SAAP Švajcarska i menadžment servisom iManage.CH

 

Predavač

Ivan Marković, iConsult CEO

Vodeći SUZ ekspert u regionu i zapadnoj Evropi

Uspešno implementirao više od 120 sistema upravljanja

 

Kontakt

Ana Mićović

EMS Specialist

+381 11 2180696

+381 65 2928399

office@iconsult.rs

iConsult d.o.o.http://www.iconsult.rs/

iConsult je firma specijalizovana za izradu sistema upravljanja zaposlenima, merenje učinka zaposlenih i razvoja upravljačkih veština

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!