Društvo

Stigla pomoć Evropske unije

Zdravstvene ustanove dobijaju dodatnu pomoć u vidu 100 koncentratora kiseonika koji su stigli u Srbiju kao deo paketa pomoći Evropske unije. Ovi koncentratori su namenjeni terapiji kiseonikom u bolničkom lečenju, kako bi smanjili stopu smrtnosti od hipoksemije kod pacijenata sa KOVID-19 dijagnozom.

"Kao što smo to već najavili prethodnih dana u saradnji sa Delegacijom EU i UNOPS-om nastavljamo aktivnosti koje su usmerene na nabavku neophodne medicinske opreme i materijala koji treba da obezbede zaštitu medicinskih radnika i najbolju negu pacijenata u zdravstvenim ustanovama. U okviru paketa hitne pomoći koju je obezbedila EU do sada smo isporučili kontejnere za trijažu pacijenata i maske, koncentratore kiseonika koji treba da omoguće pomoć najtežim pacijentima sa ozbiljnim respiratornim problemima dok u narednom periodu očekujemo i respiratore, monitore i drugu medicinsku opremu“, izjavila je ministarka za evropske integracije i nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović. 

Tokom aprila Srbija je već dobila 800.000 zaštitnih maski, 300 beskontaktnih termometara i 100, potpuno opremljenih, trijažnih kontejnera koji se postavljaju širom Srbije, kao deo podrške od 15 miliona evra za reagovanje u vanrednim situacijama. Dodatna medicinska oprema se očekuje da stigne u narednim danima, uključujući reagense za testove, respiratore i monitore intenzivne nege.

''Našom podrškom u reagovanju na vanredne situacije u Srbiji pomažemo podjednako i medicinskim radnicima i pacijentima. Nakon maski i trijažnih kontejnera, usmerenih na zaštitu onih na prvoj liniji borbe protiv KOVID-a, ovaj deo pomoći usmeren je na smanjenje stope smrtnosti među pacijentima sa KOVID dijagnozom, jer je kiseonik jedan od ključnih delova njihove terapije. Pored toga, ovi koncentratori mogu biti korisni i nakon završetka trenutne korona krize, jer se mogu generalno koristiti u kliničkoj terapiji. Od početka krize nije prošao gotovo ni jedan dan bez kritične medicinske opreme koju je EU prevozila ili kupila i koja je data srpskim zdravstvenim ustanovama i ugroženim zajednicama. Ponosan sam na neposrednu pomoć koju pružamo zahvaljujući paketu za hitno reagovanje za Srbiju, u iznosu od 15 miliona evra,  koji finansira Evropska unija. Ono što sada svi iščekujemo je okončanje ove krize kako bi Srbija brzo mogla da se vrati svakodnevici i posvetimo se ekonomskom oporavku'', istakao je šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici.

 

Nakon što je 21 kontejner za trijažu i hitnu negu pacijenata, potencijalno zaraženih virusom KOVID-19, postavljen tokom prethodne dve nedelje u 15 zdravstvenih ustanova, od kojih se većina nalazi u Beogradu, postavljanje novih kontejnera nastavlja se širom Srbije.

Ovi kontejneri, od kojih je svaki opremljen krevetom za pregled, stolom sa dve stolice, beskontaktnim termometrom, manjim kontejnerima za medicinski i infektivni otpad i kantom za otpatke, važan su segment u ukupnoj borbi sa pandemijom i faktor prevencije jer omogućavaju sprečavanje ulaska potencijalno zaraženih osoba u zdravstvene ustanove.

Nabavka i montaža ukupno 100 kontejnera deo su paketa pomoći EU od 4.9 miliona evra, koji su 3. aprila potpisali šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i šef UNOPS-a u Srbiji Mikela Telatin. Ova donacija namenjena je za nabavku neophodne medicinske opreme - respiratora, laboratorijske opreme i testova, monitora intenzivne nege, beskontaktnih termometara i zaštitne opreme, koji u Srbiju stižu tokom aprila i maja.

Od izbijanja krize KOVID-19, Evropska unija skoro svakodnevno pruža podršku Srbiji, uključujući finansiranje transporta medicinske opreme, ukupne vrednosti sedam miliona evra, u realizaciji kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, kao i nabavku potrebne medicinske opreme u vrednosti od skoro pet miliona evra, koja se sprovodi u saradnji sa kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Srbiji.

Evropska unija je 8. aprila 2020. objavila svoj globalni odgovor za borbu protiv virusa KOVID 19 širom sveta vredan 15,6 milijardi evra. Inicijalna podrška od 93 miliona evra izdvojena za Srbiju namenjena je za adresiranje zdravstvenih, ekonomskih i društvenih posledica pandemije korona virusa.

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!