Finansijske usluge

START UP paket računi

Negujući čvrsto partnerstvo sa velikim brojem privrednika i preduzetnika u našoj zemlji, Sberbank Srbija je pripremila svoj novi START UP PAKET RAČUN namenjen svim preduzećima i preduzetničkim radnjama koji tek započinju svoj posao, a sve u želji da ih svojim dodatnim pogodnostima dodatno ohrabri i podrži.

Ovaj specijalni Sberbank paket račun namenjen je privrednicima i preduzetnicima kojima je važno da već od prvog dana uz sebe imaju pouzdanog i stabilnog finansijskog partnera, kao i da zahvaljujući odličnim pogodnostima koje ovaj paket nudi osiguraju sebi mogućnost da svoj posao razvijaju jednostavnije, brže i bolje.

Svi privrednici i preduzetnici, uz Sberbank START UP PAKET RAČUN, mogu značajno da smanje troškove platnog prometa tokom prvih šest meseci njegovog korišćenja i to kako kada je reč o plaćanjima u zemlji, tako i kada je reč o transakcijama u međunarodnom platnom prometu. Na ovaj način, svi korisnici START UP PAKET RAČUNA dobili su priliku da svoje elektronske žiro kliring i Instant Payment naloge do 300.000 dinara u domaćem platnom prometu realizuju bez ikakvih troškova, kao i da uz fiksnu naknadu od svega 300 dinara po nalogu obave sve svoje ino-transakcije bilo da je reč o plaćanjima prema inostranstvu u stranoj valuti, eksternim plaćanjima u stranoj valuti u korist rezidenta u zemlji, kao i kada su u pitanju nalozi u međubankarskom kliringu preko NBS.

- Zahvaljujući dugogodišnjem radu sa privrednicima i preduzetnicima u našoj zemlji, svi mi u Sberbank dobro znamo da je svaki poslovni početak veoma izazovan i da je baš u tom trenutku svima najneophodnija finansijska i savetodavna podrška. Iz tog razloga, Sberbank je i osmislila svoj novi START UP PAKET RAČUN, za kojim već od prvog dana postoji veliko interesovanje u svim našim ekspoziturama i sigurni smo da ćemo mnogim novim privrednicima i preduzetnicima u zemlji pružiti mogućnost da znatno jednostavnije i bezbrižnije zakorače u izazovan svet poslovanja. Sberbank Srbija će i u narednom periodu nastaviti da unapređuje svoje usluge i da svoje klijentima aktivno podržava u svim njihovim projektima i planovima – istakao je Miodrag Stojanović, izvršni direktor Sektora za prodaju i distribuciju Sberbank Srbija.

START UP PAKET RAČUNI dostupni su svim zanteresovanim privrednicima i preduzetnicima i to u svakoj od ekspozitura Sberbank, gde ih svakoga dana očekuju savetnici Banke spremni da o svakoj njihovoj potrebi ili dilemi detaljno porazgovaraju i omoguće im pouzdan savet, kao i najpovoljnije bankarske usluge u svakom segmentu njihovog poslovanja.

Sberbank Srbija je deo Sberbank Europe Grupe. Prisutna je na celoj teritoriji Srbije, sa ukupno 32 ekspoziture u 21 gradu (zaključno sa 31.12.2020. godine).

Sberbank Srbija je univerzalna banka koja pruža sve vrste usluga i proizvoda kako za fizička lica, tako i za mala, srednja i velika preduzeća. U kombinaciji sa stručnošću i usmerenošću zaposlenih na klijente, Sberbank Srbija je jedinstven partner u građenju mostova između kompanija u Srbiji, Rusiji i Zajednici nezavisnih država sa sveobuhvatnim portfolijom bankarskih usluga.

Cilj Sberbank Srbija je da kreira vrednost za njene klijente, obezbeđujući im jednostavne, praktične i inovativne proizvode i usluge. Taj cilj ostvariće odgovornim kreditiranjem i uz pomoć talentovanih i posvećenih zaposlenih.

Sberbank Srbija je inovativna banka od poverenja, sa kojom klijenti vole da sarađuju, a na koju su zaposleni ponosni.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!