Omladinsko preduzetništvo

Šta treba da sadrži dobar poslovni plan?

Bez obzira na to da li ste na početku pokretanja poslovanja ili ste već iskusan preduzetnik, potreban vam je kvalitetan poslovni plan, kojim ćete definisati poslovne ciljeve svoje firme i lakše privući poslovne partnere i investitore, a rukovodstvo i zaposleni će znati šta se od njih očekuje.  

Prednost dobro razrađenog poslovnog plana je i lakše dobijanje kredita jer banke radije kreditiraju firme koje imaju precizan poslovni plan.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!