Propisi

Šta propisuje Zakon o proceniteljima vrednost nepokretnosti?

Narodna skupština Republike Srbije je 28. decembra 2016. godine usvojila Zakon o proceniteljima vrednost nepokretnosti, koji je počeo da se primenjuje od 6. juna 2017. godine. Zakonom je definisano da sudski veštaci mogu nastaviti da vrše procenu vrednosti nepokretnosti najdalje do 6. jula 2018. godine.

Po isteku navedenog roka sudski veštaci mogu da nastave sa obavljanjem delatnosti procene nepokretnosti u skladu sa Zakonom pod uslovom da steknu propisanu licencu, koju izdaje Ministarstvo finansija Republike Srbije.

Zakonom je, između ostalog, propisano u kojim slučajevima je obavezna procena vrednosti nepokretnosti, ko može biti procenitelj nepokretnosti i pod kojim uslovima, koji je postupak izdavanja licence, te kako treba da izgleda obuka i usavršavanje licenciranih procenitelja.

Zakon predviđa da se procena vrednosti nepokretnosti preduzima u situacijama zaključivanja ugovora o kreditu obezbeđenog hipotekom i zaključivanja drugih poslova finansijskih institucija obezbeđenih hipotekom, utvrđivanja vrednosti nepokretnosti u postupku stečaja i prodaja nepokretnosti u postupku vansudskog namirenja.

Licencirani procenitelji mogu vršiti i procenu vrednosti nepokretnosti, koja je predmet izvršenja u izvršnom postupku, kao i verifikaciju podataka iz registra cena nepokretnosti u postupku masovne procene vrednosti nepokretnosti.

Svrha ovog Zakona je usklađivanje sa direktivama Evropske unije, održavanje finansijske stabilnosti i prevazilaženje situacije sa hipotekarnim kreditima sa kojom su se suočile banke i njihovi klijenti. Dakle, očekuje se da se regulisanjem ove oblasti smanji rizik, koji može nastati u vezi sa kreditnim poslovima, te poslovima vezanim sa stečajni postupak i postupak vansudskog namirenja.

Uroš Munjić, Recognized European Valuer, Kreston MDM

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!