Žensko preduzetništvo

Šta o finansijama treba da znaju preduzetnice?

Posao preduzetnice u savremenim uslovima postaje sve zahtevniji, u smislu obezbeđenja dugoročnog profitabilnog poslovanja, i obavljanja aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima i zahtevima zainteresovanih lica.

PRAVA MERA USPEHA

Preduzetnice imaju bolje performanse kada razumeju kako se meri finansijski uspeh i kako one mogu da utiču na poslovni rezultat. To podrazumeva da razumeju šta brojevi u finansijskim izveštajima znače, šta su osnove finansijskog merenja, kako se kvanitifikuju poslovni elementi i procesi koji ne mogu uvek da se izraze u novcu, kako se koriste informacije iz finansijskih izveštaja za dalju analizu i donošenje odluka.

Suština finansijske pismenosti je da preduzetnice mogu da procene kakvo je stvarno stanje u poslu, da li je kreditno sposobna, da li može sama da plati svoje račune, da li se kapital uvećao tokom vremena, i sl. Takođe, da prepoznaju koje su stavke u finansijskim izveštajima stvar pretpostavke, procene i predubeđenja odabranog računovođe. Ali, i šta je osnova za ostvarenje sinergije između različitih procesa i zaposlenih unutar biznisa. Krajnja korisnost od finansijske pismenosti za preduzetnice je dugoročno profitabilno poslovanje, odnosno adekvatan odgovor na poslovne izazove u turbulentnom okruženju.

U praksi se pokazalo da preduzetnice ne razumeju finansije na dobar način. Razlozi za to su brojni, ali se mogu svesti na sledeće:

•  odbojnost prema matematici,

•  strogo pridržavanje definisanih smernica u radu,

•  vlasnici ne vole da zaposleni ispituju brojeve,

•  nedostatak vremena,

•  stav računovođa i finansijera da se radi o kompleksnoj i složenoj oblasti u poslovanju entiteta i da se to ne može na jednostavan način objasniti.

Dobro poznavanje finansija preduzetnicama omogućava da uspešno upravljaju rizicima kojima su izložene u poslovanju. U savremenim uslovima rizik naplate potraživanja, odnosno kreditni rizik kupca (u slučaju kada je roba/usluga prodata na odloženo plaćanje) je ključni rizik kome su preduzetnice izložene. Stoga je važno prepoznati sa kojim kupcima sarađivati, odnosno, pod kojim uslovima kojoj kategoriji kupaca prodavati proizvode/usluge. Znači, polazna pretpostavka za potencijalnu realizaciju transakcije jeste znati pročitati zvanične finansijske izveštaje poslovnog partnera. Zatim, sagledati koji su finansijski instrumenti na raspolaganju za realizaciju konkretnog kuporpordajnog ugovora, ali i koja su sredstva obezbeđenja nužna kako bi se potraživanje naplatilo.

To dalje povlači utvrđivanje ukupnih troškova koji su vezani za realizaciju konkretnog posla. U skladu sa tim vrlo je važno znati odlučiti šta se preduzetnici više isplati da li da proda određeni proizvod u skladu sa ugovorenim uslovima ili da investira u novčane fondove ili depozite banke ili neku drugu dostupnu investicionu alternativu. U krajnjoj instanci to podrazumeva da se može lako utvrditi koliko provedenog vremena sa kojim kupcem donosi zarade samoj preduzetnici. Naravno, da je lična korist za samu preduzetnicu važna, jer je ona najzainteresovanija da joj posao opstane na duge staze.

 

Prof. dr Lidija Barjaktarević, Univerzitet Singidunum Beograd

 

Tekst preuzet iz "Magazina" Sekcije za žensko preduzetništvo PKS.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!