Propisi

Šta nam donosi Briselski model poreskog sistema?

Jedna od trenutno najaktuelnijih tema je ta da se, prema planu pristupnih pregovora Republike Srbije i EU, očekuje da naša država u toku nastupajuće 2018. godine otvori pregovaračko poglavlje XVI koje je posvećeno porezima, a sama ta činjenica prilično intrigira domaću javnost i izaziva oprečne stavove.

Naime, Srbija će biti obavezna da do završetka pregovora u vezi sa ovim poglavljem, svoje poreske zakone u potpunosti uskladi sa briselskim direktivama. Mada je Srbija već uvela izvesne inovacije u poreskom zakonodavstvu i tako prilično uskladila zakonska rešenja sa regulativom EU, krupne i značajne promene su, ipak, neminovne.

Velike promene očekuju se, pre svega, u pogledu PDV-a čija opšta poreska stopa trenutno iznosi 20 odsto. Zapravo, najavljuju se krupne promene koje se ne tiču načina primene, već visine poreskih stopa budući da opšta poreska stopa PDV-a na nivou EU ne može da bude niža od 15 odsto, a posebne stope ne niže od 5 odsto. U sličaju da Srbija pristupi EU, ona bi morala da nižu stopu PDV-a od 10 odsto zameni stopom od 20 odsto kada je reč o prirodnom gasu, toplotnoj energiji za grejanje i prvi promet nepokretnosti. Takođe, bila bi ukinuta i niža poreska stopa na opremu i hranu za bebe, PDV bi se plaćao i u slučaju kupovine prvog stana, a na listi poreskih obveznika bi se našle i verske zajednice. U pomenutom slučaju, ukinulo bi se i oslobađanje od oporezivanja uvoza opreme za invalide, isporuka robe i usluga kupcima u slobodnim zonama koje se koriste za finalnu potrošnju, isključujući repromaterijal. S druge strane, PDV bi se vraćao strancima, koji robu kupljenu u Srbiji prenose preko granice. Aktuelno rešenje predviđeno Zakonom o PDV-u kojim preduzetnici i pravna lica, čiji godišnji promet ne prelazi 8 miliona dinara (oko 66 hiljada evra) ne podležu PDV sistemu, u pomenutom slučaju moralo bi da se koriguje i uskladi u limitom od 5.000 evra, koji je predviđen direktivama EU.

Promene se očekuju i u pogledu akciza. One će se plaćati na energente, s tim što će se promeniti način zaračunavanja akcize na električnu energiju, čija će visina zavisiti od potrošene količine.  Akciza na cigarete moraće da se dodatno poveća sa trenutnih 48,5 evra na količinu od 1.000 cigareta na 90 evra na količinu od 1.000 cigareta.

Kad je reč o direktnim porezima, promene se očekuju u pogledu poreza na dobit preduzeća, dok regulacija poreza na dohodak građana i poreza na imovinu ostaje u slobodi država članica, koje pri tom moraju poštovati princip ravnopravnog tretmana poreskih obveznika iz različitih država članica EU.

Predstavnici vlasti naglašavaju da će se pregovori uglavnom svoditi na ugovaranje dinamike nastupajućih promena, a da će raditi na tome da za Srbiju i njene građane obezbede neki vid „tranzicionog perioda“ radi lakšeg prilagođavanja, bar u pogledu nekih bitnijih stavki.

Nenad Cvjetićanin, advokat

 

   

 

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“https://cvjeticaninlegal.com/

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“ za svoj primarni cilj ima pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način, kao i razvijanje odnosa međusobnog poverenja sa svojim klijentima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!