Rapport predstavlja odnos između dve osobe, koji se uspostavlja u prvih nekoliko sekundi. Sigurno ste nekad bili u situaciji da vam neko „ne prija“ ili vam je „vrlo simpatičan“, a da ne znate razlog tome. Upravo je to ono što čini rapport.

Ljudi su skloni da sličnije sebi, percipiraju pozitivnije. Stoga je neretka situacija da na nesvesnom nivou, osobu sa sličnim interesovanjima, tonalitetom, stavovima, mimikom, gestikulacijom, položajem tela, brzinom govora, mi vidimo kao simpatičniju.

Ovako osvešćenim procesom, koji se odigrava prilikom komunikacije, možemo upravljati.

- Ključni korak jeste da pratite. Veruje se da ukoliko pratite (imitirate) ton, kojim neko govori, njegove pokrete, mimiku, gestikulaciju, veće su šanse da uđete u rapport sa tom osobom. U rapportu sa nekim, vi ste sistem, a kao deo tog sistema imate priliku da upravljate daljim ishodima.

- Pokušajte i da prepoznate da li je osoba sa kojom razgovarate usmerena na prošlost, sadašnjost ili budućnost? Veoma je važno da dve osobe, vode razgovor u istom smeru. Pokušajte da zamislite da li Vam je prijatno kada ste entuzijastični oko na primer novog projekta, koji ste pokrenuli ili planova, koje imate za godišnji odmor (usmereni ste na budućnost), dok je pred vama osoba koja nostalgično priča o dobu kada se bolje živelo.

- Pratite pokrete, pratite kuda ide komunikacija. Kako na osnovu verbalnog, tako i neverbalnog govora možete primetiti da li ste sa nekim u odnosu. Pretpostavlja se da će se razviti bolji raport ukoliko suptilno pratite spontane pokrete sagovornika. Sagovornik će vas na taj način percipirati kao nekog sličnog sebi, a samim tim veća je mogućnost da ostavite pozitivan utisak.

- Ono što, takođe, može biti iskorišćeno, kako bi se stvorio rapport jesu zajednička interesovanja. Izuzetno je lakše stupiti u odnos ukoliko postoje zajednička interesovanja, vrednosti, iskustva.

 

Aleksandra Maravić, H.art Development Center

H.art Development Center D.O.O.http://www.hart.rs/

H.art je sertifikovani partner Blanchard International Serbia, time i zvanični predstavnik Ken Blanchard Companies programaza Srbiju, među kojima je i program Situaciono rukovođenje II.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!