Propisi

Šta je Dokument o kretanju opasnog otpada?

Kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad u obavezi je da dva dana, odnosno 48 sati pre započinjanja kretanja otpada, izvrši najavu kretanja opasnog otpada ministаrstvu nаdlеžnоm zа pоslоvе živоtnе srеdinе i Аgеnciјi za zaštitu životne sredine, putem web sajta www.sepa.gov.rs. (Izveštavanje – Prijava na sistem postojećih korisnika – korisničko ime i lozinka – Dokument o kretanju opasnog otpada).

 

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!