Industrija

Srpski tekstilci postali članovi „Eurateksa“

Privredna komora Srbije obnovila je članstvo u Evropskom udruženju tekstilne industrije i odeće „Euratex”, čijih 160.000 kompanija članica dolazi iz 27 zemalja EU, Turske i Ujedinjenog Kraljevstva, ostvaruju godišnji prihod od preko 162 milijarde evra i upošljavaju više od 1,5 miliona ljudi.

„Prijem u članstvo Eurateksa će omogućiti brži pristup domaćim kompanijama iz tekstilnog sektora evropskim fondovima, kao i najnovijim informacijama koje se tiču EU regulativa“, ističe Milica Ljubojević, sekretar Udruženja za industriju tekstila, odeće, kože i obuće PKS koje broji 2.000 kompanija članica.

Zahvaljujući prijemu u „Euratex“, domaćim proizvođačima će na raspolaganju biti i dodatna podršaka ove organizacije u pronalaženju novih poslovnih partnera na evropskom tržištu, ukazuje Ljubojević.

Tekstilna industrija Srbije, uključujući industriju odeće, kože i obuće, ima dugu tradiciju i poznata je u celom svetu a značajan broj kompanija već sada uspešno sarađuje sa evropskim i svetskim partnerima.

Podaci pokazuju da je domaća tekstilna industrija 2021. godine imala 1,9 hiljada aktivnih preduzeća i 6,2 hiljade preduzetnika.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!