Društvo

Srbija za sve generacije

Stariji ljudi u Srbiji uglavnom žive sami. Od oko 450.000 domaćinstava u kojima žive starije osobe, više od polovine su domaćinstva u kojima starija osoba živi sama. Svega trećina starih ljudi živi u istom domaćinstvu sa svojom decom. Ne smemo zaboraviti ovaj podatak, ne smemo zaboraviti da je usamljenost problem sa kojim se stariji ljudi često susreću, istakla je Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih.

Paunović je navela da je ovaj dan prilika da se još glasnije progovori o pravima naših starijih koji čine sve veći procenat stanovništva, te da njihov socijalni položaj i poboljšanje ukupnih životnih prilika predstavljaju obavezu celog društva.  „Najstarije” područje u Srbiji je deo Južne i Istočne Srbije, gde je čak 25 odsto stanovništva starije od 60 godina, navela je Paunović, dodajući da analize pokazuju da će 2080. godine u Evropskoj uniji (EU) stariji činiti 28.7 odsto populacije.

Kako objašnjava, trend povećanja broja starijih prisutan je i u našoj zemlji - procena je da će do 2040. godine stariji činiti između 23.6 odsto i 25.2 odsto stanovništva u Srbiji.

Životni vek žena duži je od životnog veka muškaraca. U svetu na 100 žena starijih od 60 godina dolazi 84 muškarca, a na 100 žena starijih od 80 godina dolazi 61 muškarac. Žene žive duže, ali su žene u većoj meri izložene diskriminaciji i nasilju od muškaraca, što dodatni fokus stavlja na položaj starijih žena, rekla je Paunović.

Prema njenim rečima, briga o ljudima trećeg doba je prioritet cele Vlade koja će i dalje aktivno nastaviti sa podrškom starijim osobama i poboljšanjem njihovog materijalnog položaja. Dodatno su povećane aktivnosti za unapređenje socijalne uključenosti starijih žena i muškaraca, i kontinuirano se radi na unapređenju njihovih ljudskih prava, zaključila je Paunović.

Paunović smatra da je pored ekonomske sigurnosti važno raditi i na rušenju predrasuda koje se vezuju za starije ljude kao i na međugeneracijskom razumevanju i solidarnosti. 

Cilj Vlade je i da se dodatno poveća kvalitet usluga u zdravstvenom sistemu. Prema podacima Ministarstva zdravlja, u prethodne 2 godine, više od 325.000 građana učestvovalo je u akciji besplatnih preventivnih pregleda. Stariji sugrađani pokazali su veliko interesovanje za ovu akciju Ministarstva zdravlja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!