Razvoj

Srbija od EU dobila šest smernica za ekonomske reforme

Zemlje kandidati i potencijalni kandidati za EU ove godine su podnele treći godišnji program ekonomskih reformi (ERP) za period 2017-19. godine. Srbija je dobila šest smernica od kojih se dve odnose na makro-fiskalni okvir, jedna na stabilnost finansijskog sektora, a tri na sektorske strukturne reforme koje treba sprovesti u narednih godinu dana.

Zemlje kandidati i potencijalni kandidati za EU ove godine su podnele treći godišnji program ekonomskih reformi (ERP) za period 2017-19. godine. Srbija je dobila šest smernica od kojih se dve odnose na makro-fiskalni okvir, jedna na stabilnost finansijskog sektora, a tri na sektorske strukturne reforme koje treba sprovesti u narednih godinu dana.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!