Finansijske usluge

Srbija ispunila uslove za odobravanje revizije aranžmana s MMF-om

Bord direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je četvrtu i petu reviziju aranžmana iz predostrožnosti, što znači da je Srbija ispunila ključne uslove. Naime, za pozitivnu odluku MMF-a bilo je neophodno da se ispune dva zahteva. Prvi se odnosi na restrukturiranje EPS-a i obuhvata rešavanje pitanja viška zaposlenih i korekciju cene električne energije, a drugi je usvajanje izmena Zakona o finansiranju lokalnih samouprava.

Aranžman iz predostrožnosti, koji je Srbija sklopila sa MMF-om podrazumeva čitav paket mera, čiji je cilj oporavak  srpske ekonomije. Bord direktora MMF je u zaključku o četvrtoj i petoj reviziji aranžmana iz predostrožnosti, naveo da je napredak evidentan i da su do dobrih rezultata doveli napori da se osnaže javne finansije, unaprede strukturne reforme, kao i da se poveća poverenje investitora. „Međutim, pojedine slabosti ipak ostaju, poput visokog nivoa javnog duga i izazova u vezi sa dugotrajnim strukturnim reformama u neizvesnom spoljnom okruženju. Zbog toga je ključno da se nastavi puna implementacija mera, predviđenih programom, jer će se tako ojačati temelji za „zdrav“ i sveobuhvatan rast i stabilizovati javni dug“. Konstatovano je i da su dobri fiskalni rezultati nastavljeni i u 2016. godini, podržani jačom prihodnom stranom i čvrstom kontrolom troškova.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!