Finansijske usluge

Srbija i MMF postigli dogovor o novom aranžmanu u iznosu od 2,4 milijarde evra

Sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda postignut je dogovor o budućem stend-baj aranžmanu za Srbiju koji bi trajao dve godine u ukupnom iznosu od 2,4 milijarde evra.

Misija MMF-a u Srbiji završena je sastankom u Narodnoj banci čime su okončani dvonedeljni razgovori o budućem aranžmanu Srbije sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom.

„Završili smo treću reviziju aktuelnog 'PCI' instrumenta i usaglasili se o budućoj saradnji.  Očekujem i zvaničnu potvrdu i odobrenje Odbora direktora MMF-a tokom decembra, nakon čega bismo i zvanično ušli u novi aranžman. To će biti dodatna podrška Srbiji da što lakše prođe kroz krizu, ali, pre svega, i dodatna sigurnost da ekonomske posledice sukoba u Ukrajini ne zaustave započete reforme, kako bi se ublažili efekati usporavanja svetske ekonomije na Srbiju“ istakao je ministar finansija Siniša Mali.

On je dodao i da je delegacija MMF-a, sa Janom Kesom Martejnom na čelu, ocenila da se Srbija, nakon snažnog oporavka od pandemije, suočila sa spoljnim uticajima, ali da je uprkos tome uspela da održi makroekonomsku stabilnost.

„MMF je posebno istakao da je Srbija do sada pokazivala otpornost na negativna dešavanja u Evropi i svetu. Kada je reč o aranžmanu, tekuće ciljeve kontinuirano ispunjavamo, i sada nastavljamo dalje. Cilj je da očuvamo postignutu finansijsku stabilnost, ali i da nastavimo sa sprovođenjem jasno zacrtanih reformskih zadataka koje smo zajedno sa MMF-om postavili ranije“, rekao je Mali.

On je dodao da je MMF ocenio da je Srbija postigla izvandredne rezultate za vreme trajanja kovid krize, ali da se na nju nadovezala nova kriza izazvana energetskom nestabilnošću te da je zato važan novi aranžman.

„Zbog kredibilnosti i stabilnosti javnih finansija nastavljamo sa reformama. Samo tako možemo da dostignemo visoke stope rasta i napredak naše ekonomije“, rekao je Mali.

Kako je istakao delegacija MMF-a je posebno pohvalila napore koji su uloženi da se efekti povećanih troškova života što manje odraze na građane.

MMF je, prema rečima Malog, istakao i da je od velike važnosti činjenica da  fiskalna konsolidacija podržava monetarnu politiku zemlje, da je srpska ekonomija spremna za rizike, uključujući i adekvatan nivo deviznih rezervi, politiku upravljanja javnim dugom i dobro kapitalizovan bankarski sektor te da će novi aranžman biti još jedna dodatna „brana“ od spoljnih negativnih uticaja.

Potpredsednik Vlade je zaključio da je Srbija pokazala MMF-u da je trasirala svoj put, da je tome potpuno posvećena, u šta se MMF uverio, te da su sve mere države usmerene ka tome da se do sada postignuto očuva uz nastavak rasta i razvoja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!