Bez kategorije

Socijalno preduzetništvo - razvojna šansa Srbije

Socijalna preduzeća na nivou Evropske Unije čine skoro 10 odsto malih i srednjih preduzeća.

Socijalno preduzetništvo je razvojna šansa koju Srbija mora da iskoristi i da se, kroz Zakon o socijalnom preduzetništvu, posveti onima koji svojim radom treba da promene svoj položaj, izjavio je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
U nekim razvijenim zemljama, socijalno preduzetništvo postalo je treći stub ekonomije, a kod nas nikada do sada čak nije bilo ni regulisano. Socijalna preduzeća mogu biti različita po organizaciji i strukturi, ali sva imaju istu socijalnu svrhu, a to je da ostvareni profit reinvestiraju i neprofitna su, a koriste se preduzetništvom radi ostvarivanja svog socijalnog cilja.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!