Društvo

Socijalni i zdravstveni radnici širom Srbije obučeni da prepoznaju i spreče diskriminaciju Roma

Oko 600 socijalnih i zdravstvenih radnika širom Srbije u proteklih nekoliko meseci pohađalo je program edukacije Romi kao vulnerabilna grupa u zdravstvenoj zaštiti – pristup i nediskriminacija, koji realizuje Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM). Podršku sprovođenju programa pružila je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u okviru Nemačko srpske razvojne saradnje.

Osamnaesti edukativni trening u okviru ovog programa, od planiranih 20, održan je  u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Grada Beograda. Treningu u Beogradu, na kome su predavanja i praktične radionoce vodili stručnjaci iz oblasti medicinskog i zdravstvenog prava, socijalne zaštite, psihologije i zdravstva, prisustvovalo je više od 50 zdravstvenih i socijalnih radnika. Program obuhvata šеst sati kontinuirane еdukacijе i provеru znanja, a akreditovan je kod Zdravstvеnog savеta Srbijе i priznat kod Komorе socijalnе zaštitе.

 “Socijalni radnici su lekari za siromašne i imaju veoma važnu ulogu u poboljšanju položaja pripadnika marginalizovanih grupa, to jest zaštiti njihovih ljudskih prava, među kojima je dostupnost zdravstvene zaštite jedno od najvažnijih. Cilj ovog programa je unapređenje pristupa zdravstvenoj zaštiti za Rome, zato je edukacija usmerena na podizanje nivoa osetljivosti socijalnih i zdravstvenih radnika u prepoznavanju diskriminacije. Značajan deo treninga posvećen je informisanju o sredstvima i postupcima koji su im na raspolaganju da reaguju preventivno ili otklone diskriminaciju ukoliko do nje dođe,” kaže, predsednica SUPRAM-a, dr Marta Sjeničić.

Ranjivost romske populacije kada je u pitanju zdravstvena zaštita ogleda se u više segmenata, ali se najčešće iskazuje već u prvom kontaktu sa službama zdravstvene zaštite zbog poteškoća u samom pristupu.

 

Aleksandra Dimić Ugrinaj GIZ

 “Uloga lokalnih samouprava je ključna za poboljšanje položaja marginalizovanih grupa. Zato je veoma važno što je veliki broj socijalnih i zdravstvenih radnika širom Srbije pokazao interesovanje za ovaj program. Napredna zemlja nije bogata zemlja, kako se obično misli, već ona koja uspešno sprovodi mere prevencije i kada je u pitanju zdravlje i kada je u pitanju ostvarivanje drugih socijalnih prava, poput prava na obrazovanje, rad, stanovanje…Informisanost i obučenost socijalnih i zdravstvenih radnika, koji imaju direktan kontakt sa predstavnicima osetljivih grupa, od izuzetnog je značaja za pomake na tom polju, a posebno za održivost postignutih rezultata”, rekla je povodom edukacije Aleksandra Dimić Ugrinaj, vođa projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa koji sprovodi GIZ. Projekat je pokrenut 2018. godine sa ciljem da podrži aktivnosti koje država Srbija preduzima ili planira u okviru Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016-2025.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!