Ljudski resursi

Situaciono rukovođenje II 22 i 23.08.2017

Situaciono rukovođenje je najsveobuhvatniji savremeni praktični metod za efikasno upravljanje i razvijanje ljudi na svetu, koji omogućava razvoj organizacione kulture fokusirane na visoko postignuće i učinak. 

To je model i istovremeno skup alata za:

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!