Ljudski resursi

„Sistemsko upravljanje zaposlenima i merenja učinka“

Expert workshop, 25.- 28. septembar 2018. godine pod nazivom „Sistemsko upravljanje zaposlenima i merenja učinka“

 

Šta su to sistemi upravljanja zaposlenima?

Ukratko, to je alat kojim firma obezbeđuje ostvarenje svojih ciljeva.

Sastoji iz više međusobno povezanih delova, koji zajedno čine jednu celinu i daju više koristi kada su povezani. Sistem upravljanja zaposlenima (SUZ) upravo obezbeđuje sistemsku povezanost tih različitih alata i procesa.

Uvođenje ovakvih sistema omogućava da produktivnost ne opadne, da se broj grešaka smanji, kao i da se uvedu neki potpuno novi procesi koje firma mora da ima. 

Istraživanja SAAP-a, koja su zasnovana na detaljnim analizama ključnih pokazatelja uspešnosti (KPIs), jasno pokazuju da su profesionalno izrađeni sistemi značajno efikasniji i često više od deset puta isplativiji od onih koji firme samostalno uvode.

Program

· 1. dan: Osnove sistema upravljanja zaposlenima; Podsistemi sistema upravljanja i upoznavanje sa svakim od podsistema (sistemi merenja učinka, sistem kompetencija, sistem zarada itd.)

· 2. dan: Predstavljanje upravljanja zaposlenima i merenja učinka kroz sistem ciljeva

· 3. dan: Savremeni sistemi upravljanja zaposlenima sa fokusom na sistem upravljanja preko aktivnosti. Specifični sistemi upravljanja zaposlenima, njihove dobre i loše strane, povezivanje u jednu celinu.

· 4. dan: Povezivanje podataka dobijenih iz sistema sa drugim procesima.

· 5. dan: Finalne konsultacije (opciono)

✩  Možete postavljati pitanja i sa predavačem analizirati svoje situacije

Namenjeno

· Predstavnicima kompanija koji rade ili će operativno raditi na izradi sistema

· Zaposlenima u ljudskim resursima

Forma

· Prezentovanje studija slučaja, rešavanje problema polaznika uz konsultacije i slobodno postavljanje pitanja; Savremeno organizovana radionica, uz rad po guidelines & walkthrough modelima.

· Grupa do 7 polaznika

Organizacija i trajanje

Beograd, od 25. do 28. septembra, od 12 do 16 časova
Program organizuje iConsult Beograd, u saradnji sa SAAP Švajcarska i menadžment servisom iManage.CH

Uslovi

· Regularna cena seminara – 1.300€

· Rane prijave (do 12.jula) - 990€

 

Predavač

 

Ivan Marković, iConsult CEO

· Vodeći SUZ ekspert u regionu i zapadnoj Evropi

· Uspešno implementirao više od 120 sistema upravljanja

 

Kontakt

Ana Mićović

EMS Specialist

+381 11 2180696

+381 65 2928399

office@iconsult.rs
 

iConsult d.o.o.http://www.iconsult.rs/

iConsult je firma specijalizovana za izradu sistema upravljanja zaposlenima, merenje učinka zaposlenih i razvoja upravljačkih veština

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!