Obrazovanje i posao

Seminar: Unapređenje efikasnosti proizvodnje primenom LEAN pristupa - 20, 22. i 29. jun

LEAN pristup predstavlja sistemski pristup unapređenju proizvodnje kroz kontinuirane napore usmerene ka smanjenju i eliminisanju uzroka neefikasnosti proizvodnje koju koriste vodeći proizvođači u svetu.

Kroz analizu primera svetske prakse, polaznici će videti kako su velike kompanije kao što su Tojota, Ford, Boing, Intel, Najk, primenom LEAN pristupa uspele da:
 • povećaju produktivnost i obrt zaliha,
 • smanje protočno vreme,
 • povećaju preciznost isporuke i poštovanje definisanih rokova,
 • povećaju kvalitet proizvoda i odlože kapitalne investicije.
Polaznici će kroz obuku moći da se upoznaju sa uzrocima neefikasnosti u proizvodnji (rasipanja, varijacije, preopterećenost). Istovremeno će se upoznati sa osnovnim skupom alata LEAN pristupa, čijom se upotrebom utiče na smanjenje i eliminisanje rasipanja, varijacija i preopterećenosti, što kao rezultat ima povećanje efikasnosti proizvodnje.
 
Tokom edukacije će biti korišćeni materijali i edukativne igre koje kroz interaktivan pristup učenju omogućavaju da se razumeju uzroci i pozadina problema, i da se u skladu sa uzrocima predlože poboljšanja.
 
Obuka je namenjena:
- Menadžerima kompanija,
- Menadžerima proizvodnje, poslovođama i neposrednim izvršiocima,
- Svakome kome su potrebna osnovna znanja iz oblasti LEAN-a.
 
 
 
NAKON ZAVRŠENE OBUKE polaznici će:
 • Razumeti lean proizvodnju kao sistem, ne samo kao skup tehnika i alata
 • Razumeti principe LEAN proizvodnje, kao i načine primene principa u specifičnom kontekstu kompanije
 • Naučiti da prepoznaju rasipanja, kao i da predlože načine za njihovo eliminisanje
 • Razumeti razliku između push i pull proizvodnje, kao i posledice koje jedan odnosno drugi način organizovanja proizvodnje imaju na tok informacija i materijala
 • Razviti veštine, alate i koncepte koji su neophodni za analizu, upravljanje i poboljšavanje operacija
 • Naučiti da mapiraju i izvrše analizu toka stvaranja vrednosti, kao i da predlože načine na koji se tok stvaranja vrednosti može učiniti efikasnijim
 • Kroz edukativne primere i igre iz prve ruke razumeti kako funkcioniše LEAN proizvodnja, i koji se efekti mogu očekivati
 
Predavač je dr Ivan Tomašević, docent na Fakultetu organizacionih nauka
 
Radionice će biti održane 20.06, 22.06. i 29.06.2017. u hotelu Holiday Inn, Beograd, a više informacija možete pronaći na linku unapređenje efikasnosti proizvodnje primenom LEAN pristupa.
 
 
 

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!